Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Johan Johansson (SD) är ny i regionfullmäktige och också den yngste ledamoten med sina 19 år. Äldsta ordinarie ledamot i fullmäktige är Dragan Dobromirovic (S), med sina 76 år. Grafik: Anette Hammarin, Foto: Thomas Schulz Rohm.

De är äldst och yngst i regionfullmäktige

Regionfullmäktiges yngsta parti är Miljöpartiet – ledamöterna har en medelålder på 44 år. Men partiet är också det mest mansdominerade. Endast en MP-ledamot av sju är kvinna.

Nu har det gått några månader in i den nya mandatperioden och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan oktober nya regionfullmäktige på plats. En titt på statistiken visar att medelåldern för fullmäktigeledamöterna är 50 år. Lägst medelålder har Miljöpartiet.

Ulrika Frick är gruppledare för MP i Västra Götaland och bland annat också ordförande i kollektivtrafiknämnden. Hon förklarar MP-ledamöternas medelålder med att många yngre är engagerade i paritet och det ger avtryck bland de förtroendevalda.

Mjuka frågorna

Ulrika Frick (MP) representerar fullmäktiges yngsta parti .

77 ledamöter i fullmäktige är män och 72 är kvinnor. Moderaterna har en helt jämn könsfördelning, hos Vänsterpartiet är 33 procent män. Men även här utmärker sig Miljöpartiet, endast en ledamot av sju är kvinna och det är Ulrika Frick.

– Ja, efter att två av våra kandidater blev personvalda så ser vår grupp ut så bland våra ordinarie ledamöter. Tar man med våra första ersättare är det däremot lika många män som kvinnor, säger hon.

– Lite roligt är det också att våra manliga ledamöter är mest engagerade i de mjuka frågorna, alltså vårdfrågorna och kvinnorna har fokus på regionutvecklingsfrågorna, som brukar vara mer mansdominerade.

Roligt och viktigt

Högst medelålder har det nya partiet Demokraterna, 57,6 år. Men äldsta ordinarie ledamot i fullmäktige är Dragan Dobromirovic (S), från Göteborg, med sina 76 år.

–  Jag tycker att det är bra att även äldre blir valda och engagerade i politiskt arbete, för vi är många väljare som är äldre. Jag känner mej priviligierad och har möjlighet att påverka, säger han.

Han tycker att arbetet i fullmäktige är roligt och viktigt.

– När det gäller vad som är roligast för mej är det att kunna träffa olika människor och få insyn i sjukvården och lära mej nya saker, så att jag kan hjälpa andra inom vården, säger han.

Yngste ledamoten

74 av 149 fullmäktigeledamöter är nya för mandatperioden. En av dem är Johan Johansson (SD), som också är fullmäktiges yngste ledamot med sina 19 år. Han har just nu sabbatsår från studier och kommer att plugga på Komvux till våren.

– Det känns stort att vara med i regionfullmäktige, med 149 ledamöter är det Sveriges näst största parlament, tillsammans med Stockholms läns landstingsfullmäktige, säger Johan Johansson.

Även om han är ny i fullmäktige är han ingen politisk nybörjare.

– Jag är engagerad i Lilla Edets kommunstyrelse och fullmäktige, där känner alla varandra. Det här är något helt annat och det ska bli spännande, säger han.

Risk för missnöje

Men vad spelar ledamöternas ålder, kön och bostadsort för roll egentligen? Ganska stor om man tittar på vad forskningen säger. David Karlsson är docent i offentlig förvaltning på Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. Han säger att det finns tre klassiska argument som beskriver detta och som existerar parallellt:

  • Legitimitetsargumentet – väljare tillhör olika samhällsgrupper och de förtroendevalda ska spegla det annars kan väljare känna sig utestängda och misstro kan växa.
  • Erfarenhetsargumentet – ledamöter tar med sig sin kunskap in i det politiska arbetet. Ju fler åsikter, kunskaper och insikter de har, desto högre kvalitet får beslutsprocesserna.
  • Intresseargumentet – en ledamot är representant för sin grupp och driver deras intresse – i konflikt med andra intressen. Är ledamoten ung exempelvis, driver hen ungas intressen.

Förebild för äldre

Flest ledamöter bor i storstadskommunen Göteborg, följt av Borås och Lerum. Nio kommuner saknar representation.

– Här finns risk att invånare i kommunerna som inte är representerade kan bli missnöjda. Inom regionpolitiken är lokalisering en av de absolut viktigaste frågorna. Om vissa kommuner inte är representerade finns det risk att legitimiteten brister. Det brukar anses legitimt att företräda den ort man kommer från, saknas politiker från orten – ja då finns ingen som för dess talan i lokaliseringsdiskussionerna, säger David Karlsson.

Det här med att representera en grupp tycker Dragan Dobromirovic (S) är viktigt.

–  Jag hoppas att jag kan vara förebild för att flera äldre ska engagera sig och bli valda, både svenska och äldre med invandrarbakgrund.

Text: Anna Liljenberg
vgrfokus@vgregion.se