Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Att unga kvinnor i Västra Götaland drar sig för att gå ut ensamma om kvällarna är en av många uppgifter som finns på den uppdaterade sajten Hälsoläget.

Invånarnas hälsa kartlagd på webben

Allt fler unga kvinnor i Västra Götaland känner oro inför att gå ut ensamma på kvällarna. Uppgifterna kommer från webbplatsen Hälsoläget, en sajt som ska hjälpa politiker och tjänstemän att ta fram fakta om hälsoproblem.

− Förhoppningsvis kan man då lättare rikta åtgärder dit de bäst behövs, säger Barbara Rubinstein vid enheten för samhällsanalys i  Västra Götalandsregionen (VGR).

Känslan av otrygghet har ökat bland befolkningen i Västra Götaland sedan 2015. Särskilt stor är ökningen bland unga kvinnor. 53 procent av kvinnorna mellan 16 och 29 år uppger att det händer att de avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna eller ofredade. För kvinnor i åldersgruppen 16-29 år har siffran för otrygghet ökat från 41 till 53 procent sedan 2015.

Olika aspekter av hälsa

Uppgifterna kommer från den omgjorda webbplatsen Hälsoläget som lanseras den 23 januari.

− Med interaktiva kartor, korta beskrivande texter och sammanställningar från register och undersökningar presenteras olika aspekter av hälsa på ett lättillgängligt sätt, säger Barbara Rubinstein som samordnar arbetet med webbplatsen.

Hon tror att sajten även kan vara till nytta för media och allmänhet som vill ta reda på fakta om exempelvis levnadsvanor, sjukdomar, välbefinnande och vårdkonsumtion bland invånarna i Västra Götaland.

Oroande siffror

Barbara Rubinstein berättar att de största skillnaderna kring hälsoaspekter inte finns mellan kommunerna i regionen, utan mellan olika stadsdelar i Göteborg.

− Statistiken visar till exempel att befolkningen i de östra stadsdelarna i Göteborg har betydligt sämre tandhälsa och upplever sin egen hälsa som sämre, än till exempel invånarna i Härlanda/Örgryte.

Dessa skillnader är kända sedan tidigare. Men det finns även annan statistik som hon är bekymrad över.

− Det finns kommuner där 26 procent av ungdomarna önskar att föräldrarna ska sluta att dricka alkohol eller där 10 procent av ungdomarna upplever våld i hemmet. Det är oroande siffror.

Men hon gläds också över uppgifter som visar att de allra flesta Västra Götalänningar upplever sig som lyckliga och känner framtidstro.

− Att så många som cirka 90 procent känner sig lyckliga, är riktigt roligt att få veta.

Text: Kristina Karlberg
vgrfokus@vgregion.se


Visste du att:

  • Vetenskapliga studier visar att personer som cyklar regelbundet lever längre. I många av kommunerna runt om Vänern och mellan Vänern och Vättern cyklar ungefär en femtedel av invånarna varje eller nästan varje dag. I de flesta kommuner i Bohuslän cyklar mindre än en tiondel av befolkningen regelbundet.
  • I Strömstads och Åmåls kommuner uppger 26 procent respektive 24 procent att de saknar tillgång till den sjukvård som de behöver. Det är betydligt fler än i resten av länet.

Fakta:

På den tidigare webbplatsen, med samma namn, presenterades statistik enbart i form av stapeldiagram. Den nya versionen ska underlätta jämförelser mellan regionens kommuner och mellan stadsdelar i Göteborg. Underlaget är mer omfattande än tidigare, till exempel har det tillkommit nytt material från Folkhälsoenkäten. Länk till Hälsoläget.
Behöver du hjälp med att tolka statistiken kan du vända sig till ansvariga för webbplatsen samhallsanalys@vgregion.se eller till respektive kommuns folkhälsoplanerare.