Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Bild: SVT, Riksbanken

Ökning av patientfakturor till Kronofogden har stoppats

SVT Uppdrag Granskning uppmärksammar ökningen av antalet patientfakturor från Västra Götalandsregionen (VGR) som blir betalningsförelägganden hos Kronofogden. Sedan VGR uppmärksammats på ökningen har åtgärder vidtagits som lett till att antalet betalningsförelägganden nu minskat igen. 

 Vi vill så långt det är möjligt att obetalda fakturor ska lösas utan Kronofogdens inblandning, säger Thomas Front, servicedirektör på Regionservice. 

Varje år skickar Västra Götalandsregionen (VGR) över en miljon patientfakturor. Antalet fakturor som blir ärenden hos Kronofogden gick från cirka 1 900 ärenden 2016, till 13 925 ärenden 2018. Av dessa var det drygt 4 300 ärenden där ursprungsbeloppet låg under 200 kronor, vilket Uppdrag Granskning fokuserar sitt program på. 

Ökningen startade i november 2017 då VGR bytte avtal och leverantör för inkassohanteringen av fakturor. Avtalet är ett SKL-avtal som används av flera landsting och kommuner. Förutom avtal och leverantör har VGR inte ändrat sina rutiner för hantering av patientfakturor.  

VGR förutsåg inte att byte av avtal och leverantör skulle få konsekvensen att fler ärenden skickades till Kronofogden. VGR behöver ta betalt för vården, men vill inte att redan utsatta personer får en förvärrad situation genom onödiga tilläggsavgifter, om ärendet kan lösas på annat sätt.   

Förändrat arbetssätt stoppar ökningen

Innan bytet av avtal och leverantör löstes en större andel ärenden utan Kronofogdens inblandning och fakturor på lägre belopp lades på bevakning och hanterades med andra metoder än betalningsföreläggande. VGR har beslutat att nuvarande leverantör ska hantera regionens inkassoärenden på samma sätt, vilket infördes i början av januari 2019. 

Det är för tidigt att göra en långtgående analys. Men av vad som i statistiken går att se hittills har förändringen gett önskad effekt. Antalet betalningsförelägganden har minskat kraftigt januari 2019 jämfört med samma period 2018.  

 Vi följer utvecklingen noga för att se om det behövs ytterligare åtgärder. Samtidigt fortsätter ett långsiktigt arbete där vi för en bra dialog med Kronofogdemyndigheten och SKL, säger Thomas Front.  

Text: Dag Thyselius & Gabriel Holmqvist
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Över en miljon patientfakturor årligen

Västra Götalandsregionen (VGR) skickar över en miljon patientfakturor varje år och de allra flesta betalas i tid. När det inte sker skickas en påminnelse. Om inte heller påminnelsen betalas skickas fakturan vidare till inkasso. Ungefär sju procent av det totala antalet fakturor går till inkasso. Om fakturan förblir obetald trots inkasso riskerar patienten att fakturan skickas vidare till Kronofogden.  

Under 2018 var det cirka 1,2 procent av fakturorna som hamnade hos Kronofogden.