Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Anders Lygdman, tf. vd Sahlgrenska International Care.

Regionens 30-åriga stöd – hjälper andra länder

När någon nämner Västra Götalandsregionen (VGR) går tankarna till närområdet, men regionen hjälper även invånare i andra länder. En verksamhet vars hjärta bankar extra hårt för detta är Sahlgrenska International Care som firar 30 år.

– Vi är länken mellan en verksamhet i VGR och parten i ett annat land, säger Anders Lygdman, tillförordnad vd för Sahlgrenska I.C.

Det kan vara en vårdgivare som remitterar patienter till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) för att den högspecialiserade kompetensen saknas i landet. Eller som vill stärka den lokala sjukvården med hjälp av expertis från VGR, berättar Anders Lygdman.

Ett konkret exempel är att islänningar i behov av organtransplantation flygs in till SU när rätt organ blivit tillgängligt. Avtalet med Island medför också att VGR får fler donerade organ till upptagningsområdet som SU svarar för. Alla vinner.

– Vår ledstjärna är just samarbete som ger något tillbaka till invånare lokalt och globalt, säger Anders Lygdman.

Kommunikationschef Paulina Sarbinowska besöker Island i december 2018.

Det började med utbildning

Det var specialistutbildningar för läkare och tandläkare från andra länder som lade grunden till att verksamheten startade 1988. Just nu är 20 läkare och tandläkare från olika delar av världen, här för att utbilda sig till specialister på SU eller Folktandvården.

De får med sig dels specialistkunskaper, dels de värderingar som kännetecknar svensk sjukvård såsom personcentrerat arbetssätt, jämställdhet och människors rätt till tillgänglig och jämlik vård, berättar Erika Nettelbladt, utbildningskoordinator på Sahlgrenska I.C.

– Det är jätteroligt att få följa dem. Se hur de formas här för att sedan vända hem och utveckla hälso- och sjukvården där, med hjälp av kunskaper hämtade från den svenska sjukvården, säger Erika Nettelbladt.

Sedan 2008 ansvarar Sahlgrenska I.C. även för att dugligt sjukvårdsmaterial når behövande länder. Det kan handla om alltifrån sjukhussängar till narkosapparater som inte längre används på något av sjukhusen i VGR, men som ändå fungerar och är till nytta på sjukhus i mindre bemedlade länder.

Liten med stora framtidsambitioner

I dag sker offentlig vårdexport i liten skala i varje region, men den svenska regeringen – för närvarande övergångsregeringen – vill mer. Förra hösten bildades därför Team Sweden Care and Health som är tänkt att stärka svensk vårdexports position internationellt.

”Stort grattis till 30 framgångsrika år” hälsar socialminister Annika Strandhäll.

För Sahlgrenska I.C. som redan spelar en aktiv roll i vårdexporten, innebär det en möjlighet att förnya och göra bättre ifrån sig.

– Vi spelar en aktiv roll i vårdexporten, men behöver förnya oss. Störst tillväxtpotential ser vi i kompetensöverföringsprojekt som genomförs i andra länder. Där har vi inte lyckats ännu, men inspireras av kollegor i Skåne som kommit betydligt längre. Imorgon kan det vara vi, med rätt partnerverksamhet, typ av projekt och avtalspart i annat land, säger tillförordnade vd Anders Lygdman.

Text: Paulina Sarbinowska
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Ett vanligt år på Sahlgrenska I.C.

100 till 150 internationella patienter får planerad vård.

20 läkare och tandläkare genomgår specialistutbildning.

20 till 25 containrar med sjukvårdsutrustning från sjukhusen i Västra Götalandsregionen når mottagare i behövande länder.

Läs mer om Sahlgrenska I.C. på deras sajt.

Fakta: Svensk vårdexport

Det finns fyra Care-organisationer i Sverige. Tillsammans med stiftelsen Swecare representerar de Sveriges exporterbjudande inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Regeringens exportstrategi lanserades 2015 med målet att bidra till ökad export och skapa fler jobb i Sverige. I strategin pekas 26 prioriterade marknader ut.

Under 2017 bildades Team Sweden Care and Health. Det är en högnivågrupp under ledning av Socialdepartementets statssekreterare som ska skapa bättre förutsättningar för att ta vara på möjligheterna för ökad svensk export inom hälso- och sjukvårdssektorn.