Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Robin Back, ST-läkare inom Närhälsan är en av regiondirektör Ann-Sofi Lodins unga rådgivare.

Mer feedback i vardagen – om unga ska trivas på jobbet

Unga medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) saknar feedback i vardagen på jobbet. Medarbetarsamtalet en gång om året räcker inte för att  de ska känna sig sedda och bekräftade. 

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin tar hjälp av de yngre medarbetarna för att få deras perspektiv på samhället, framtiden och verksamheten i VGR.

– Det är inte alltid min egen generation hänger med i allt nytt och förstår vad som är viktigt för de yngre, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Feedback och digitalisering

Vartannat år utser regiondirektören unga rådgivare som får stötta henne och övriga i koncernens ledning. De får också fördjupa sig i speciellt viktiga ämnen som exempelvis feedback och digitalisering.

– Vi unga saknar feedback i vardagen. Medarbetarsamtalet en gång om året räcker inte för att känna sig sedd och bekräftad. Lusten att utvecklas minskar, säger Malin Kjellén, sjuksköterska på Skaraborgs sjukhus, när hon berättar om slutsatserna som hon och de andra unga rådgivarna nyligen presenterade för koncernens ledning.

Skapa fler forum

De unga rådgivarna har lämnat följande rekommendationer:

  1. Definiera vad feedback betyder för VGR och vad som förväntas av chefer och medarbetare.
  2. Föregå med gott exempel. Chefer har en nyckelroll. Låt chefsutbildningarna inkludera kunskap om hur man ger och tar emot feedback och vilka effekter det ger.
  3. Skapa fler forum för feedback. I dag är det upp till var och en att ge eller fråga efter återkoppling.

– De påpekar att en stark feedbackkultur är en förutsättning för VGR som attraktiv arbetsgivare och de har helt rätt. Feedback kostar inget, men ger stor effekt. Som respons på deras rekommendationer kommer vi att lyfta in kunskap och verktyg för feedback i våra chefsutbildningar, säger Ann-Sofi Lodin.

Digitaliseringen nödvändig

Robin Back, ST-läkare inom Närhälsan och Närhälsan Online är en av de unga rådgivare som fördjupat sig i digitaliseringsfrågan.

Robin Back, Irma Ganibegovic, Lars Åkersjö, Caroline Fruberg, Elsa Beckman och Elin Jakobsson deltog på förra årets regiongemensamma chefsdag. Där berättade de om hur det är att vara ung rådgivare i VGR.
Robin Back, Irma Ganibegovic, Lars Åkersjö, Caroline Fruberg, Elsa Beckman och Elin Jakobsson deltog på förra årets regiongemensamma chefsdag. Där berättade de om hur det är att vara ung rådgivare i VGR.

– Vårt råd till cheferna är att sätta igång. Vårt nuvarande arbetssätt är ohållbart i längden, men digitaliseringen hjälper oss att avlasta och spara tid. Se engagerade medarbetare som den enorma resurs de är. Involvera dem, inte minst medarbetare som arbetar direkt i vården. Det kan vara svårt att få loss dem eftersom de ofta är hårt schemabundna, men deras erfarenheter är viktiga i arbetet, säger Robin Back.

Ann-Sofi Lodin håller med om att det är rätt väg att gå.

– Framtidens samhälle ställer nya krav. Därför moderniserar vi hälso- och sjukvården i grunden. Digitalisering är en viktig del i det. Vi ska inte nöja oss med att hänga med. Som Sveriges största offentliga arbetsgivare ska vi ligga i täten. Och deras analys att engagera medarbetarna stämmer med min egen. Vi kommer nu att ändra vår styrmodell för IS/IT så att det blir lättare att snabbt kunna genomföra digitaliseringsinitiativ, säger Ann-Sofi Lodin.

Text: Anna-Karin Rosengren
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Som ung rådgivare inom VGR är du under 30 år, resultatinriktad, analytisk, samhällsorienterad och kommunikativ, samt har förmåga att tänka visionärt. Chefer nominerar medarbetare och regiondirektören beslutar sedan vilka som antas. Det är viktigt med en bredd – att flera förvaltningar och yrkeskategorier är representerade.