Förtroendet för sjukvården i Västra Götaland sjunker och är lägre jämfört med övriga landet. Invånarna är också mindre nöjda med väntetiderna. Det framgår av en nationell undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Undersökningen visar att lite mer än hälften av invånarna i Västra Götaland har ett gott förtroende för hälso- och sjukvården generellt. Förtroendet har minskat jämfört med föregående år och Västra Götaland ligger lägre än riksgenomsnittet.

De flesta invånarna i Västra Götaland (79 procent) upplever att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver, men allt färre anser att väntetiderna är rimliga.

54 procent tycker att väntetiderna till besök på vårdcentralerna är rimliga och 38 procent när det gäller besök eller behandling på sjukhus. Resultatet är en försämring med flera procentenheter jämfört med 2017.

Resultaten sjunker

– Resultatet visar på att vi har ett sänkt förtroende för hälso- och sjukvården.Tillgången till den hälso- och sjukvård som invånarna behöver är god men väntetiderna är för långa. Resultaten sjunker inom de flesta områden, och det är något vi måste ta på allvar, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

Förtroendet för 1177 Vårdguidens information och råd om hälsa och vård via webben fortsätter att öka. 65 procent uppger att de har förtroende för 1177 på webben.
Invånarna i Västra Götaland har ett något större förtroende än riksgenomsnittet både för 1177 via telefon och 1177 via webben. VGR hamnar på samma nivå som riksgenomsnittet för 1177 på webben men ligger signifikant över för 1177 via telefon. Däremot ligger förtroendet för 1177 Vårdguidens e-tjänster något lägre i Västra Götaland jämfört med riket i övrigt.

Modernisera vården

I Västra Götaland känner var femte invånare ett gott förtroende för digitala vårdtjänster generellt, vilket är samma som riket i övrigt.

– Hälso- och sjukvårdsbarometern ger oss bra underlag för att följa upp och förbättra vården. I Västra Götalandsregionen pågår just nu ett genomgripande förändringsarbete för att modernisera och förbättra vården för invånarna i Västra Götaland.  Det handlar om att flytta vården närmare invånarna, att förbättra vårdens kvalitet och att utveckla digitala tjänster så att vården blir mer tillgänglig, säger Ann Söderström.

Text: Åsa Elofsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården.  I Västra Götaland har 7540 personer har svarat på enkäten.

Några exempel ur rapporten:

Tillgången till vård
Västra Götaland 79 procent –  Riksgenomsnittet 81 procent

Förtroendet för sjukvården som helhet
Västra Götaland 57 procent – Riksgenomsnittet 61 procent

Förtroende för sjukhusen
Västra Götaland 65 procent – Riksgenomsnittet 67 procent

Förtroende för vårdcentralerna
Västra Götaland 53 procent – Riksgenomsnittet 58 procent

Väntetider till besök och behandling sjukhus
Västra Götaland 38 procent – Riksgenomsnittet 45 procent

Väntetider till besök och behandling vårdcentral
Västra Götaland 54 procent – Riksgenomsnittet 58 procent

Länk till rapporten