Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Naheel Yasski och Zozan Ibrahim hjälper till mad uppgifter som vårdpersonalen annars skulle gjort. Samtidigt får de arbetslivserfarenhet. Foto: Pernilla Lundgren

Mer tid för patienterna när unga sköter markservice

Ett 70-tal unga arbetssökande har anställts i Västra Götalandsregionen (VGR) för att göra enklare sysslor så att vårdpersonal får mer tid till patienterna. Syftet är att avlasta ordinarie personal och att skapa en väg in i arbetslivet.

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås var först med satsningen.

– En dag när jag kom in i personalrummet och såg vårdpersonalen stå och tömma disken och koka kaffe tänkte jag att det måste finnas något jag kan göra för att avlasta dem, berättar lungmottagningens vårdenhetschef Ingrid Frisell, som är initiativtagare till satsningen.

Genom sjukhuset HR-enhet fick hon kontakt med det regionala ViA-programmet, som arbetar för att ge unga arbetslösa ett års anställning inom regional verksamhet. Vid det här laget hade även lungavdelningens vårdenhetschef, Lence Nikolova, hoppat på tåget och i oktober förra året började SÄS två första ViA-deltagare på enheterna.

– Det går verkligen i linje med sjukhusets satsning på rätt använd kompetens, säger Lence Nikolova. Deltagarna hjälper till med olika praktiska uppgifter som vardagen i vården innebär och på så sätt kan vårdpersonalen fokusera på det patientarbete som de har utbildning för.

Värdefull erfarenhet

Zozan Ibrahim kom hit från Syrien för tre år sedan. Idag är hon 28 år och anställningen på lungmottagningen är hennes första i Sverige.

– Nu känns det som att jag är en del av Sverige, säger hon. Jag har svenska vänner och pratar svenska språket. Jag trivs jättebra.

Naheel Yasski  som är 22 år har fått jobb på lungavdelningen. Även hon kom från Syrien för tre år sedan.

– Det känns jättebra att hjälpa personalen och patienterna, säger hon. Ibland blir det fel med svenskan, men jag lär mig mer hela tiden.

Syftet är att deltagarna ska få arbetslivserfarenhet, men programmet har visat sig ge så mycket mer, berättar Linda Harju, som är en av de regionala samordnarna för ViA.

– Vi har bland annat märkt att många lockas till att plugga vidare inom yrken i offentlig verksamhet vilket förstås är väldigt positivt för VGR, säger hon. Deltagarna får också sina första referenser och en ökad motivation att komma in i arbetslivet. Det underlättar för dem att få ett jobb i framtiden.

Mer tid till patientarbete

Tjejerna hjälper bland annat till med att ta hand om köket, städa, fylla på material och utföra enklare administrativa uppgifter – något som verkligen visat sig göra skillnad för vårdpersonalen.

– Många små arbetsuppgifter som man tidigare ”bara gjorde”, får man nu hjälp med av Zozan, berättar Anna Sundström, som är en av handledarna på lungmottagningen. Det gör att jag får tid över till mina andra arbetsuppgifter. Det är jag jättetacksam för.

På lungavdelningen är det Christina Lindgren och Jeanette Axelsson som är handledare. Även de är väldigt positiva till initiativet.

– Naheel avlastar och är till stor hjälp, säger Christina Lindgren. Tack vare henne kan vi ägna mer tid åt patienterna. Det märks direkt skillnad när hon inte är här. Då saknar vi henne.

Stort intresse

– Även patienterna uppskattar henne, fyller Jeanette Axelsson i. De kan få lite extra hjälp med sådant som vi annars har svårt att hinna med.

Intresset för ViA-programmet har snabbt blivit stort i Borås. Snart finns 20 deltagare på SÄS, 14 inom sjukhusets verksamhet och sex inom Regionservice.

– Det är otroligt roligt att se att det fallit så väl ut, säger Linda Harju. Både medarbetare och deltagare är väldigt nöjda.

Text: Frida Johansson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Program ViA står för Västra Götalandsregionens Introduktion i Arbetslivet. Det genomförs av Folkhögskoleförvaltningen tillsammans med Koncernstab regional utveckling och HR.
Läs mer om program ViA

Deltagarna som antas till programmet är unga vuxna. De är boende i Västra Götaland och inskrivna på Arbetsförmedlingen.

I programmet får de ett års anställning inom någon av Västra Götalandsregionens verksamheter. De kombinerar arbete med studier. Deltagarna får lön och betald semester som finansieras med centrala medel.

Arbetsuppgifterna kommer enhetschefen och samordnare från programmet överens om, efter avstämning med facket.

VGR har i dagsläget 70 deltagare i programmet. De är fördelade på 11 förvaltningar. Flest deltagare finns på Regionservice (22), SU (19), SÄS (10) och NU( 6). Siffrorna varierar då deltagare slutar och börjar kontinuerligt.

 Från vänster: Christina Lindgren (handledare), Naheel Yasski (ViA-deltagare), Jeanette Axelsson (handledare), Wictoria Nilsson (handledare), Zozan Ibrahim (ViA-deltagare), Anna Sundström (handledare), Ingrid Frisell (vårdenhetschef) och Linda Harju (regional ViA-samordnare). Foto: Pernilla Lundgren
Från vänster: Christina Lindgren (handledare), Naheel Yasski (ViA-deltagare), Jeanette Axelsson (handledare), Wictoria Nilsson (handledare), Zozan Ibrahim (ViA-deltagare), Anna Sundström (handledare), Ingrid Frisell (vårdenhetschef) och Linda Harju (regional ViA-samordnare). Foto: Pernilla Lundgren