Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Simon Marklund

Sjukhusens sängar skeppas till Tanzania – ”behovet är stort”

Engångsartiklar, sjukhussängar, ultraljud. Nu har medarbetare på Sahlgrenska International Care rest till Tanzania för att följa upp var donerat sjukvårdsmaterial från Västra Götalandsregionen (VGR) hamnat. 

Behovet är tveklöst stort, tacksamheten oändlig. Men allt stod inte rätt till på ett av sjukhusen, säger biståndskoordinator Andreas Malmberg.

Fem sjukhus på sju dagar. Rutten är välplanerad för att effektivt utnyttja den tid som avsatts för uppföljningen av det sjukvårdsmaterial som donerats från olika givare i Sverige, däribland Västra Götalandsregionens vårdcentraler, tandvårdskliniker, sjukhus och tvätteri – alla bidrar.

Vi behöver vara på plats i Tanzania och se med egna ögon. Hur ska vi annars veta att det donerade materialet är till nytta för invånarna i landet? säger Andreas Malmberg, biståndskoordinator på Sahlgrenska International Care.

Avståndet mellan första anhalten Arusha och slutdestinationen Mwanza är lång. Den snabbaste vägen går genom den bedövande vackra nationalparken Serengeti.

På besök i Tanzania
Foton: Simon Marklund, Andreas Malmberg

Säkra att materialet används

Efter många timmars skakig biltur nås staden Mugumu, där de första färdiga avdelningarna på nya Serengeti District Hospital slår upp dörrarna i februari.

Sahlgrenska International Cares roll under resan i Tanzania är att dels observera hur samarbetspartnern Human Bridge jobbar gentemot biståndsmottagarna i landet, dels säkra att kvalitetskraven i hela biståndskedjan efterlevs från början till slut.

Under resans gång blir det tydligt att Human Bridge är en av få biståndsorganisationer som utrustar offentliga sjukhus i Tanzania. Behoven är stora, hjälpen direkt nödvändig för att invånarna ska få tillgång till sjukvård.

VGR donerar material och det är vår samarbetspartner Human Bridge som ser till att utrustningen hamnar på sjukhusen och börjar användas.

Andreas Malmberg intervjuar Hosea Bisanda,
Chief Medical Doctor på Musoma District Hospital,
som berättar om vad biståndet betyder för sjukhuset.

”Allt stod inte rätt till”

Uppföljningen visar att materialet används och är väl omhändertaget på sjukhusen, förutom på ett. Där hade materialet lagrats för länge i väntan på att sjukhuset skulle byggas klart, vilket inte är förenligt med rutinerna för biståndsverksamheten.

På detta sjukhus stod inte allt rätt till. Det lagrade materialet hade kunnat nyttjas på andra sjukhus under tiden och ansvariga fick anmärkning och behöver nu visa framöver att materialet används vilket kommer följas upp successivt.

Resan rundas av på Mwanza Hospital som ännu inte fått något material. Efter att ha analyserat behovet på plats, kunde teamet konstatera att sjukhuset uppfyller kraven för bistånd framöver.

Det innebär att de är en lämplig mottagare för bistånd från Västra Götalandsregionen. Om material så småningom skeppas dit och börjar användas, åker vi på ny uppföljningsresa. Men det blir längre fram i tiden.

Donerat material.
Donerat material. Foton: Simon Marklund, Andreas Malmberg

”Det är hjärtskärande”

Verksamheter i Västra Götalandsregionen som donerar material ska kunna lita på att det kommer till hjälp för människor i ett annat land. Därför är uppföljningsresor som denna till Tanzania viktiga eftersom det ger facit på vad som fungerar och inte fungerar med biståndet.

Vi bidrar till en mer hållbar värld och det gör mig stolt, men inte nöjd. Vi ska fortsätta kämpa för att kunna leverera ännu bättre bistånd.

Läs också: 30 år av stöd – hjälper andra länder

För Andreas Malmberg är Tanzania bekant mark. Han har i flera omgångar bott kortare perioder i landet och haft kontakt med den offentliga sjukvården. Att ha erfarenhet och att vara förberedd på hur saker och ting fungerar, hjälper. Men det kommer stunder som överrumplar en.

Jag stod på en avdelning för tidigt födda barn. Ser kuvöserna där flera barn samsas om ytan i varje. Att de finns där känns bra, men samtidigt inser jag att behovet är oändligt mycket större. Det är hjärtskärande, säger Andreas Malmberg.

Bebisar i kuvös. Foto: Andreas Malmberg
Bebisar i kuvös. Foto: Simon Marklund

Text: Paulina Sarbinowska
Bilder: Simon Marklund, Andreas Malmberg
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Sahlgrenska International Cares biståndsverksamhet

Sedan 2008 ansvarar Sahlgrenska International Care för att dugligt sjukvårdsmaterial från bidragande verksamheter i Västra Götalandsregionen såsom sjukhusen, Folktandvården och Regionservice, når behövande länder.

Varje år doneras runt 20 till 25 containrar med material såsom 500 sjukhussängar, 700 rullstolar, narkosapparater, ultraljud, engångsartiklar.

Två till fyra uppföljningsresor genomförs årligen för att kvalitetssäkra biståndskedjan.

Läs mer på Sahlgrenska International Cares egna sajt.