Barnfot och Anne de-Wahl Granelli.
Anne de-Wahl Granellis, metod för att upptäcka hjärtfel hos nyfödda sprids över hela världen. Allt började för 15 år sedan i VGR.

Västra Götalandsregionens (VGR) BB-enheter var först med Granelli-protokollet, som snabbare upptäcker livshotande hjärtfel hos nyfödda. Sedan dess sprids metoden över världen och nu står Mexiko på tur.

– Det skulle vara fantastiskt om Mexiko med en befolkning på 130 miljoner invånare beslutar att screena nyfödda för livshotande hjärtfel med den här metoden, säger Anne de-Wahl Granelli, verksamhetschef för hjärtkliniken i NU-sjukvården.

För 15 år sedan var BB-enheterna i VGR först med metoden. I Sverige är Granelli-protokollet numera en av flera medicinska standardundersökningar som BB-personalen genomför på spädbarn innan de får åka hem. Av tusen nyfödda drabbas ett eller två barn av livshotande hjärtfel. Det innebär cirka 100-200 barn per år, bara i Sverige.

Livshotande hjärtfel

Idag används metoden även över stora delar av världen, exempelvis i USA, Kina och de flesta länderna i Europa.

– Utan Granelli-protokollet missar sjukvården nästan 30 procent av de livshotande hjärtfelen och fem procent av dessa barn dör utan att ens ha hunnit få en diagnos. Det går inte att få ett bättre kvitto på vad forskning kan få för betydelse när resultaten börjar användas, säger Anne de-Wahl Granelli.

Enkelt och smärtfritt

Undersökningen sker med pulsoxymetri, POX, och värdena fås genom att en mjuk sensor först lindas kring barnets högra hand och sedan kring en av fötterna. Mätinstrumentet ger svar direkt: Är syremättnaden i blodet normal eller behöver barnet undersökas mer, exempelvis med barnhjärtultraljud?

– Framgången för Granelli-protokollet är att det är smärtfritt för barnet och enkelt för personalen att utföra, samtidigt som det räddar liv, säger Anne de-Wahl Granelli.

Och nu tycks Mexiko alltså stå näst på tur att införa metoden. Efter att frågan beretts av landets hälsokommission och de två största politiska partierna sagt ja, väntas det bli ett beslut om en nationell rekommendation att införa Granelli-protokollet.

Internationellt prisad

– Att Mexiko som ett relativt fattigt land visar ett så stort intresse för Granelli-protokollet känns jätteroligt, säger Anne de-Wahl Granelli.

Anne de-Wahl Granelli har flera gånger uppmärksammats internationellt för sin forskning och det så kallade Granelli-protokollet. 2017 fick hon till exempel ta emot den prestigefyllda utmärkelsen Humanitarian Award. Priset delas årligen ut i USA till de främsta insatserna för att stärka patientsäkerheten och för att minska antalet undvikbara vårdskador som kan leda till död.

Text: Bodil Järnerot
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Anne de-Wahl Granelli är verksamhetschef för NU-sjukvårdens kardiologiklinik (hjärtklinik). I botten är hon BMA, biomedicinsk analytiker, specialiserad på ultraljudsundersökningar av barnhjärtan. 1994-2012 arbetade hon på barnhjärtenheten  inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.