Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
"Vi ser gärna att enskilda medarbetare uttalar sig i media eller använder sociala medier för att resonera kring sitt arbete. Det ska vara högt i tak för debatt", säger Erik Lagersten.

VGR uppmuntrar till jobbdiskussion i sociala medier

Västra Götalandsregionen (VGR) uppmuntrar medarbetarna att diskutera jobbfrågor i sociala medier.
– Även frågor som först kan uppfattas negativa ger en diskussion som i längden leder till en nyanserad bild av VGR, säger kommunikationsdirektör Erik Lagersten.

Regionfullmäktige har beslutat om en ny kommunikations- och påverkanspolicy för VGR. Policyn ersätter den gamla från 1998.

I den nya policyn understryks att VGR jämställer medarbetares rätt att uttala sig i sociala medier med rätten att meddela sig i grundlagsskyddade media.

Det innebär att om inlägg sker anonymt så sker ingen efterforskning vem som är avsändaren. Det får inte heller förekomma repressalier med anledning av inlägg i sociala medier.

Högt i tak

– Vi ser gärna att enskilda medarbetare uttalar sig i media eller använder sociala medier för att resonera kring sitt arbete. Det ska vara högt i tak för debatt, säger Erik Lagersten.

Under 2018 förekom en omfattande diskussion i media där kritiken främst handlade om antalet offentliganställda kommunikatörer. Kommunikatörer beskylldes för att hindra medias granskning och för att förmedla en tillrättalagd bild av verkligheten i offentlig verksamhet.

– Våra kommunikatörer arbetar med att underlätta medias granskning av VGR. De bidrar också till att viktig information når invånarna och de jobbar för att underlätta kommunikationen både inom VGR och gentemot invånare och media, säger Erik Lagersten.

Motverka ryktesspridning

Han understryker att VGR:s medarbetare måste känna igen sig i kommunikationen och hur organisationen skildras.

– Vårt interna kommunikationsklimat är öppet och det är självklart att prata om både det som är bra och dåligt. Det leder till utveckling av verksamheten, bättre kvalitet och ökad säkerhet. Öppenhet motverkar tystnadskultur och ryktesspridning, säger Erik Lagersten.

I den nya policyn beskrivs också  hur VGR bedriver påverkansarbete. Exempelvis när VGR försöker få till en utbyggnad av järnvägen mellan Göteborg och Borås. Eller när det gäller lagstiftning som påverkar regionens uppdrag inom sjukvård.

– Vi för vår egen talan och använder inte konsulter som talespersoner för VGR. Vi är transparenta och öppna med vilka vi träffar och vilka frågor vi driver, säger Erik Lagersten.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Länk till kommunikations- och påverkanspolicyn