Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Lars Johansen är glad och stolt över framgången med ERAS-konceptet. Foto: Bild och Media

Framgångsrikt koncept vid tarmoperationer – gör alla till vinnare

Halverat antal komplikationer och radikalt minskad vårdtid för patienter som genomgått tarmkirurgi vid Skaraborgs sjukhus. Det goda resultatet är en följd av att man infört ERAS-konceptet – som gör både patient och vårdgivare till vinnare.

– Om alla sjukhus i Västra Götalandsregionen inför konceptet fullt ut, kan vi potentiellt sett minska antalet vårddygn med cirka 3000, säger Lars Johansen, överläkare på Skaraborgs sjukhus.

ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) är internationella evidensbaserade behandlingsriktlinjer vid stora kirurgiska ingrepp. Syftet är att patienten ska återhämta sig bättre och snabbare efter genomförd operation.

Konceptet har införts vid tarmkirurgi på Skövde, Lidköping, NÄL, Östra och Kungälvs sjukhus. Det används också vid pankreaskirurgi på Sahlgrenska. Men konceptet drivs olika hårt på sjukhusen i Västra Götalandsregionen och resultaten varierar en del.

Man kan säga att Skaraborgs sjukhus har gått i bräschen och kommit ganska långt sett till resultat, säger överläkare Lars Johansen.

Möjligt med 3000 färre vårddygn

På Skaraborgs sjukhus har antalet komplikationer för patienter som genomgår tarmoperation halverats och vårdtiden minskat med 2,5 dygn i snitt per patient. Det är ett kvitto på att konceptet fungerar.

Om alla sjukhus i Västra Götalandsregionen (VGR) skulle införa ERAS-konceptet i samma utsträckning som Skaraborgs sjukhus gjort, hade det kunnat leda till en rejäl minskning av antalet dygn som patienter vårdas.

Sjukhusen i VGR genomför runt 1200 tarmoperationer per år. Alltså finns det en gemensam potential att minska antalet vårddygn i VGR med cirka 3000 och det är inte lite, säger Lars Johansen.

Framgång på Skaraborgs sjukhus

I Skövde genomförs 120 till 130 planerade tarmoperationer varje år och där sparar man 450 till 500 vårddygn. I Lidköping opererades 80 patienter år 2018 och där sparades 251 vårddygn. Sammantaget blir det 700 vårddygn som kirurgenheterna kan använda till annat.

Lars Johansen framhåller flera faktorer som avgörande för framgången med ERAS-konceptet. Däribland vikten av att följa det strukturerade arbetssättet för att skapa trygghet och god arbetsmiljö – läs mer i faktaavsnittet längst ner.

Detta är inte en metod som sköter sig själv. Konceptet måste hela tiden underhållas för att fungera bra annars finns risk för att det går åt andra hållet.

Kan du ge ett exempel på när konceptet varit en framgång?

Vi opererade en 85-årig kvinna onsdagen före jul 2018. Hon skrevs ut två dagar senare och kunde fira julafton hemma och äta julbord bara några dagar senare. Sådant gör mig glad och stolt över vårt fina gemensamma arbete, säger Lars Johansen.

Text: Jan Nyman & Gabriel Holmqvist
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: ERAS-konceptet

ERAS är ett strukturerat arbetssätt som skapar trygghet och god arbetsmiljö för personalen.

Det tvärprofessionella och multidisciplinära arbetssättet skapar förståelse och bygger broar mellan de involverade enheterna.

Alla delaktiga medarbetare är väl utbildade och motiverade, eftersom alla i vårdkedjan är lika viktiga för att nå ett bra resultat.

Titthålskirurgi är den vanligaste operationsmetoden, bara två sjukhus i landet använder detta oftare än Skaraborgs sjukhus i Skövde.

Första internationella riktlinjerna för ERAS vid tarmkirurgi kom 2009. I dag finns behandlingsriktlinjer för tolv olika större kirurgiska ingrepp inom kirurgi, urologi, gynekologi och öron-näsa-hals. ERAS används i omkring 30 länder och på 20 sjukhus i Sverige.