Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Här är yrkena med störst chans till jobb – tio i topp

Funderar du på vilket yrke du ska satsa på för att ha störst chans att få jobb?
Här är listan över utbildningar som i det närmaste garanterar jobb under de kommande åren.

– Går du någon av de här utbildningarna så är du i princip garanterad en anställning i Västra Götalandsregionen (VGR), säger personaldirektör Marina Olsson.

15 mars öppnar högskolevalet inför höstterminen 2019. Är du osäker på vilken utbildning du ska välja för att ha störst chanser till jobb? Vill du dessutom slippa flytta eller pendla långt? Då kanske jobb hos Sveriges största offentliga arbetsgivare kan vara något för dig.

– Vi behöver rekrytera många nya medarbetare under de närmaste åren. Så vill du ha ett meningsfullt jobb där du gör skillnad för andra och med stora utvecklingsmöjligheter, så har vi mycket att välja på i Västra Götalandsregionen”, säger Marina Olsson.

 Tio i topp i VGR

  1. Sjuksköterska 
  2. Psykolog
  3. Röntgensjuksköterska
  4. Läkare
  5. Arbetsterapeut
  6. Tandläkare
  7. Tandhygienist
  8. Fysioterapeut/sjukgymnast
  9. Biomedicinsk analytiker
  10. Medicinsk sekreterare

Nedan hittar du information om lön, arbetsuppgifter och utbildning för varje yrke. Lönen är medellönen för hela yrkesgruppen i januari 2019, avrundad till jämna hundratal.

Sjuksköterska

Arbetsuppgifter: Som sjuksköterska på ett sjukhus har du ansvar för att patienterna får en god omvårdnad. Du leder och planerar arbetet på avdelningen så att patienterna får rätt vård vid rätt tillfälle. Du sköter också provtagningar, medicineringar, gör vissa undersökningar och för journalanteckningar över patienternas tillstånd. På en vårdcentral arbetar du bland annat med telefonrådgivning och bedömer om patienten ska avvakta, boka ett besök eller söka vård akut. Att kunna fatta självständiga beslut och att leda andra är goda förmågor att ha i yrket eftersom du har mycket ansvar och är arbetsledare för undersköterskor.
Medellön: 30 300 kr (allmän, ej specialiserad) Alla 32 700 kr
Utbildning: högskola, universitet 3 år. Därefter kan du specialisera dig.
Antal sjuksköterskor i VGR 2019: 5910 (allmän, ej specialiserad). Alla 11 968.

Psykolog

Arbetsuppgifter: Som psykolog arbetar du med att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos människor. Du träffar patienter med olika psykologiska problem och hjälper dem att förbättra sin livssituation. Som psykolog använder du din goda förmåga att få människor att öppna upp sig under era samtal. Du tar hjälp av olika psykologiska metoder, som kan vara inriktade på exempelvis depressioner, stresshantering eller personlighets­störningar. Du arbetar till exempel på en vård­central eller ett sjukhus och samverkar ibland med läkare, kuratorer och annan vårdpersonal.
Medellön: 39 600 kr
Utbildning: högskola, universitet fem år + 1 år psykologtjänstgöringspraktik (PTP), en anställning under handledning som kompletterar grundutbildningen med praktisk erfarenhet.
Antal psykologer i VGR 2019: 845

Röntgensjuksköterska

Arbetsuppgifter: Som röntgensjuksköterska utför du röntgenunder­sökningar som ligger till grund för diagnos och behandling av patienter. Du planerar, genomför och utvärderar undersökningar och behandlingar utifrån patientens behov och förutsättningar. Du arbetar med avancerad teknik och ansvarar för att patienterna inte utsätts för mer strålning än nödvändigt. Som röntgensjuksköterska arbetar du exempelvis på en röntgenavdelning på ett sjukhus. Du har många korta patientkontakter och en viktig del i arbetet är att få patienterna att känna sig trygga, förklara vad som ska hända och svara på frågor från både patienter och närstående.
Medellön: 31 900 kr
Utbildning: högskola, universitet 3 år
Antal röntgensjuksköterskor i VGR 2019: 422

Läkare

Arbetsuppgifter: Som läkare har du huvudansvaret för att undersöka patienter, ställa diagnos och ge den behandling och vård de behöver. Du informerar också närstående, ger hälsoråd och berättar om hur mediciner och behandlingar fungerar. När du ställer diagnos eller ger behandling är det viktigt att du är noggrann och ser till att allt utförs på ett korrekt sätt. Det finns många olika yrkesinriktningar, du kan till exempel arbeta inom ortopedi, kirurgi eller psykiatri. Eftersom du ofta är arbetsledare och jobbar i team är det bra om du tycker om att samarbeta med andra.
Medellön: 59 300 kr
Utbildning: högskola, universitet 5,5 år+ 1,5 år allmäntjänstgöring (AT), en anställning under handledning som kompletterar grundutbildningen med praktisk erfarenhet.
Antal läkare i VGR 2019: 5981

Arbetsterapeut

Arbetsuppgifter: Som arbetsterapeut hjälper och coachar du människor som på grund av sjukdom eller skada har svårt med vissa uppgifter i vardagen. Du motiverar och uppmuntrar patienter att se nya möjligheter i livet. Du hjälper dem att förebygga och lösa hinder i vardagen, så att de kan ha ett eget boende, en aktiv fritid samt klara av skola och arbete. En viktig del är att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron, exempelvis rullstol. Du bör vara initiativrik och kunna hitta olika lösningar på problem tillsammans med patienten du arbetar med.
Medellön: 31 700 kr
Utbildning: högskola, universitet 3 år
Antal arbetsterapeuter i VGR 2019: 732

Tandläkare

Arbetsuppgifter: Som tandläkare arbetar du med att förebygga, lindra och bota sjukdomar och skador i munnen och käkarna. Du arbetar på en tandvårdsmottagning där du undersöker patienter, ställer diagnos och bestämmer vilken behandling som måste göras. Vanliga arbets­uppgifter är att laga hål i tänderna, göra rotfyll­ningar och behandla tandköttsinflammation. Som tandläkare har du en arbetsledande funktion och jobbar i team tillsammans med tandhygienister och tandsköterskor. Därför är det bra om du gillar att samarbeta och delegera. Du bör också vara bra på att kommunicera med patienterna så att de känner sig trygga och informerade om behandlingen de ska få.
Medellön: 49 900
Utbildning: högskola, universitet 5 år
Antal tandläkare i VGR 2019: 889

Tandhygienist

Arbetsuppgifter: Som tandhygienist genomför du undersökningar, diagnostiserar och ger behandlingar för att förebygga karies och tandlossning. Du arbetar på en tand­vårdsmottagning där du till exempel gör salivtester, röntgar, ger fluorbehandling och tar bort tandsten. Andra uppgifter är att informera om tandhälsa och hur tobak och liknande ämnen påverkar munnen och tänderna. Då du möter människor i alla åldrar är det bra om du har lätt för att kommunicera. Arbetet är mestadels självständigt men du ingår ofta i ett team tillsammans med tandläkare och tandsköterskor.
Medellön: 31 200
Utbildning: högskola, universitet 2-3 år
Antal tandhygienister i VGR 2019: 485

Fysioterapeut/sjukgymnast

Arbetsuppgifter: Som fysioterapeut hjälper du patienter med skador, funktionsnedsättningar eller sjukdomar att hitta fysiska aktiviteter som förbättrar deras hälsa. Du arbetar på exempelvis en rehabmottagning, där du tar fram program för träning och visar hur olika träningsredskap ska användas. Du har ofta en långvarig kontakt med patienten då du bedömer vilken behandling som behövs, stöttar patienten under behandlingen och följer upp resultaten. Du bör gilla att arbeta med människor och att uppmuntra andra att nå sina mål.
Medellön: 31 800
Utbildning: högskola, universitet 3 år
Antal fysioterapeuter i VGR 2019: 1 142

Biomedicinsk analytiker

Arbetsuppgifter: Som biomedicinsk analytiker arbetar du självständigt med att analysera prover eller göra tester och redovisa de resultat du kommer fram till. Resultaten hjälper läkaren att ställa rätt diagnos. Om du jobbar inom laboratoriemedicin arbetar du ofta på ett labb med att analysera biologiska prover, till exempel blodprover och hudprover. Om du arbetar inom klinisk fysiologi har du mer patient­kontakt. Då utför du tester och mätningar på patienternas organ, exempelvis ultraljud på hjärtat.
Medellön: 30 200 kr
Utbildning: högskola, universitet 3 år
Antal biomedicinska analytiker i VGR 2019: 1 010

Medicinsk sekreterare

Arbetsuppgifter: Som medicinsk sekreterare har du ansvar för patientjournaler. Du ser till att patienternas symtom, undersökningar, provsvar, diagnoser och andra behand­lingar förs in i journalen på ett korrekt sätt. Till din hjälp använder du olika it-system. Andra vanliga arbetsuppgifter kan vara att ta emot patienter i receptionen och hantera kassan. Du kan också skriva anteckningar på möten samt arbeta med olika register och statistik. Medicinsk sekreterare är både ett självständigt yrke med mycket eget ansvar och ett yrke där du möter många andra yrkeskategorier.
Medellön: 26 600
Utbildning: yrkeshögskola 2 år
Antal medicinska sekreterare i VGR 2019: 2 223

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Västra Götalandsregionen är Sveriges största offentliga arbetsgivare med  drygt 55 000 medarbetare.

Andra yrken där VGR behöver anställa de närmaste åren:

IT-arkitekter, projektledare, hjälpmedelskonsulenter och kockar.

Länk till mer information om att jobba i VGR

Länk till högskolevalet