Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nya gasdrivna fordon i VGR – ”driver på teknikutvecklingen”

Två nya gröna lastbilar rullar sedan ett par veckor i göteborgsområdet. Det är Västra Götalandsregionen (VGR) som utökar sin miljösatsning med gasdrivna  tunga lastbilar. 

80 procent av de bilar VGR använder i sin verksamhet drivs med gas. Dessutom är 361 av Västtrafiks totalt cirka 2 000 bussar gasdrivna. De nya lastbilarna är de första av VGR:s tunga fordon som kan köras på gas, och främst biogas. De ska användas för att transportera förbrukningsartiklar, textil och andra produkter till sjukhusen i göteborgsområdet från centrallagret i Sisjön.

– Upphandlingen utformades som två steg för att driva på teknikutvecklingen. Ett villkor var att leverantören under avtalsperioden skulle börja använda gasfordon, för att öka andelen fossilfria drivmedel i våra interna transporter, säger Mikael Ahlström, strategisk upphandlare i VGR.

Produceras ur avfall

Lastbilarna som uppfyller miljökraven enligt EU:s miljöklassning Euro 6, får köras obegränsat i Göteborgs stads miljözon. Bilarna körs på komprimerad fordonsgas, CNG som alltid består av minst 60 procent biogas.

Biogas bidrar till en hållbar utveckling bland annat för att den produceras ur avfall och restprodukter som matrester, gödsel, avloppsvatten och växtrester.

– Hur vi som stor organisation upphandlar och driver transporter i egen regi påverkar möjligheten att minska negativ klimatpåverkan, säger Sara Ranäng, verksamhetsutvecklare inom logistik i VGR.

Text: Ingrid Horner
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

2018 hade VGR  minskat sina koldioxidutsläpp med 66 procent jämfört med 2006. Målet enligt Miljöplan 2017 – 2020 är en minskning med 80 procent till år 2020. vgregion.se/miljomaltransporter

Vid nyinköp av fordon prioriteras bilar som körs på biogas eller el. Men biogas är också ett viktigt regionalt tillväxtområde för Västra Götalandsregionen.
Miljönämnden i VGR:s Kraftsamling Biogas 2017 – 2020 är en  fortsatt satsning för ökad användning och ökad produktion i Västra Götaland. Nätverket Biogas Väst som huserar hos Energikontor Väst är en plattform för samverkan mellan VGR, länsstyrelsen och andra västsvenska intressenter.

Biogasen bidrar till hållbar utveckling genom att den:

 • ger en mer hållbar avfallshantering när biogas produceras ur avfall och restprodukter som matrester, gödsel, avloppsvatten och växtrester.
 • ger förnybar energi; el, värme och drivmedel.
 • minskar utsläppen av växthusgaser genom att:
  1. ersätta fossila bränslen som bensin och diesel i t ex transportsektorn
  2. minska läckage av metan och lustgas från avfall och restprodukter när dessa rötas.
  3. minska behovet av handelsgödsel, som har en fossilintensiv tillverkning, eftersom rötresten fungerar bra som växtnäring.
 • producerar och skapar jobb lokalt och gynnar svensk teknik på export.
 • ökar oberoende och försörjningstryggheten för bränsle