Trafikverket inbjöd till ett möte med pendlarna på Göteborgs centralstation. Närvarande för att svara på frågor var bland annat, fr. v.: Jarl Samuelsson från Västtrafik, regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson, Trafikverkets regionaldirektör Jörgen Einarsson, trafikverkets generaldirektör Lena Erixon. Samtalet leddes av journalist Carin Hjulström.

Trafikverkets generaldirektör, Lena Erixon och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) var på Göteborgs centralstation under torsdagen för att träffa pendlare. Johnny Magnusson lyfter tågresande som ett sätt att knyta ihop regionen  och han hoppas att tågsträckan Göteborg – Landvetter är klar innan 2035.

Med anledning av att Trafikverket nu påbörjar den största upprustningen av järnvägen i modern tid, var generaldirektör Lena Erixon på Göteborgs centralstation igår och mötte pendlarna. Det gjorde hon tillsammans med bland annat regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) och affärsenhetschefen på Västtrafik, Jarl Samuelsson.

Lena Erixon pratade mycket om statens satsningar, men samtalet gled fort in på specifika frågor om Västra Götalandsregionen och vad upprustning av järnvägssträckor kan betyda. Exempelvis att punktligheten på sträcka Trollhättan – Göteborg nu är hela 97 procent.

Finansieringsmodell måste ses över

Vidare behandlades sträckan Göteborg–Borås där Johnny Magnusson menade att finansieringsmodellen måste ses över.

– Sträckan Göteborg–Borås, där Landvetter flygplats ingår, bör finansieras genom lån för att snabbare få den till stånd, sa Johnny Magnusson. Då avskrivningstiden är på 50 år, bör detta inte vara så märkvärdigt i statens budget.

30 miljoner tågresor 2035

Till VGRfokus säger Johnny Magnusson att VGR:s mål är att öka resandet till 30 miljoner tågresor år 2035.

– Detta är absolut nödvändigt för att knyta ihop regionen och få in fler på arbetsmarknaden, säger Johnny Magnusson. Tåg är då enda alternativet och det som krävs är fler spår.

Göteborg – Landvetter innan 2035

– 2035 hoppas vi på att vi kan ha en fungerande pendlingstrafik mellan Borås och Göteborg, säger Johnny Magnusson. Och jag hoppas att vi redan tidigare kan ha sträckan Göteborg – Landvetter flygplats klar.

– Man ska kunna bo och arbeta i hela Västra Götaland och kan man pendla på mindre än en timme så är folk beredda att göra det. Budskapet är: Vi måste öka kapaciteten i systemet annars kan vi inte öka resandet, avslutar Johnny Magnusson.

Se hela intervjun här:

Länk till Trafikverkets livesändning från Göteborgs centralstation (30 min)

Text och bild: Thomas Schulz Rohm
Intervjuare: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se