När alla Sveriges landsting övergår till regioner föreslår Indelningskommittén, en statlig offentlig utredning, en namnstandard där ordet region kommer först.

Västra Götalandsregionen föreslås byta namn till Region Västra Götaland från 2021. Bytet är ett led i att alla Sveriges landsting nu blir regioner.

Uppdatering: Regionfullmäktige antog förslaget 9 april 2019.

Från 2019 har alla landsting det regionala utvecklingsuppdraget, något som Västra Götalandsregionen haft sedan starten 1999. Utöver ansvaret för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och kultur ansvarar en region också för en hållbar utveckling i länet, med bland annat stöd till innovation och företagande och planer för miljö och infrastruktur.

När alla Sveriges landsting övergår till regioner föreslår Indelningskommittén, en statlig offentlig utredning, en namnstandard där ordet region kommer först.  Därför har regionstyrelsen nu beslutat att Västra Götalandsregionen kan byta namn till Region Västra Götaland med start i januari 2021. Detta går då i linje med till exempel Region Skåne och nu även Region Stockholm. Slutligt beslut tas av regionfullmäktige 9 april.

Kuvert och textilier

Namnbytet kommer att påverka många gränssnitt mot omvärlden, allt från webbsidor och kuvert till textilier på sjukhusen. I huvudsak ska namnbytet ske genom naturligt utbyte vid exempelvis nyinköp. De kostnader som tillkommer gäller framför allt skyltar som ska bytas restriktivt till en kostnad av 2,4 miljoner kronor per år under perioden 2021-2025. Kostnaderna finansieras av centrala medel och ska inte belasta enskilda förvaltningar och bolag.

Parallellt föreslås regionfullmäktige att besluta om en Identitets- och varumärkespolicy för organisationen, som definierar organisationens långsiktiga styrkor, en gemensam organisationskultur och ett löfte till invånare; ett bättre samhälle, nära dig.

– Vi lever i konkurrens om arbetskraft och är i dag otydliga som organisation. Vi ska vara en öppen och tydlig organisation som finns till för våra invånare, säger kommunikationsdirektör Erik Lagersten.

Text: Lars Mossberg
vgrfokus@vgregion.se