Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Barbro Johansson, Sjukvårdens Larmcentral.

VGR tar över 112-nödsamtal – säkrare vård

Från 1 april tar Västra Götalandsregionen (VGR) över alla medicinska nödsamtal till 112  i egen regi. Syftet är att öka säkerheten för patienterna.

SOS Alarm har hand om 112-larm över hela landet, men regioner som Uppsala, Sörmland och Västmanland har sedan en tid tagit över vårdanropen. Där sköter regionerna själva både prioritering av inkommande vårdärenden och dirigering av ambulanser.

Huvudskälet till varför regioner tar över vårdanropen är att säkerställa att legitimerade sjuksköterskor svarar i telefon. Sjuksköterskornas medicinska kompetens gör att  vårdbedömningarna blir mer träffsäkra och att rätt resurser används för att hjälpa patienter.

Fler korrekta utryckningar

Färsk statistik bekräftar detta. Med sjuksköterskor som prioriterar har antalet ärenden för ambulans minskat med 8 procent och för ambulanshelikopter med 28 procent.

– Det är väldigt roligt att vi redan kan se goda effekter som visar att vi är på rätt väg. Med tanke på hur långt vi redan har kommit på förhållandevis kort tid, kan man med fog säga att framtidsutsikterna är goda, säger Ann-Louise Andersson tf. chef för Sjukvårdens Larmcentral VGR.

Fler korrekta utryckningar innebär framför allt att det finns resurser kvar när det händer något allvarligt. Rätt vårdprioritering innebär att patienterna i större utsträckning kan förlita sig på att få den vård som krävs.

– Antalet korrekta ambulansutryckningar ökar. Vårdens resurser används därmed bättre och patientsäkerheten ökar, säger Ann-Louise Andersson.

Fullt övertagande från 1 april

Från maj till december förra året kopplade SOS Alarm över cirka 25 procent av 112-samtalen till Sjukvårdens larmcentral (SvLc). Sedan 10 december kopplas alla vårdärenden över. SvLc besvarar så många som möjligt utifrån den bemanning man håller på att bygga upp. Svarsfrekvensen är drygt 50 procent i dag.

Nu tas nästa steg i övertagandet. Från 1 april 2019 ska Västra Götalandsregionen enligt avtal hantera 100 procent av alla vårdärenden. För att det ska fungera krävs rätt mängd personal, ungefär 50 sjuksköterskor totalt som jobbar olika tider på dygnet och under året.

– Vi är inte fullbemannade ännu men på god väg. 18 nya sjuksköterskor kom till oss i januari-februari och fler är på väg in. Så nu utvärderar vi och planerar för fullbemanning, säger Ann-Louise Andersson.

Text: Gabriel Holmqvist
vgrfokus@vgregion.se

https://www.facebook.com/SvlcVGR/videos/1250830478393542/?t=24

Fakta: Detta är Sjukvårdens Larmcentral

Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) är sedan november 2017 Västra Götalandsregionens enhet för prioritering av medicinska nödsamtal som inkommer via 112. Det innebär medicinsk bedömning och prioritering, identifiering av behov av akutsjukvård, beställning av ambulanstransport, liggande sjuktransport, etcetera.

  • 180 000 samtal per år genererar ambulans
  • 40 000 koordinering liggande sjuktransport
  • 20 000 ambulansbeställningar mellan sjukhus
  • 60 000 återkopplande samtal till patienter som väntar på ambulans i SvLc:s ”väntrum”
  • 758 genomförda helikopterflygningar med patient