Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Akutsjukhusens skulder skrivs av. Foto: Paul Björkman

Ekonomiskt tyngda sjukhus får skulder avskrivna

Akutsjukhusen i Västra Götalandsregionen får sina skulder avskrivna. När frågan avgjordes i regionfullmäktige vann Socialdemokraternas förslag och styrande GrönBlå samverkan röstades ned.

Frågan om sjukhusens skulder splittrar politikerna i regionfullmäktige. De sammanlagda underskotten för akutsjukhusen hamnar på 730 miljoner kronor för 2018 och två månader in på 2019 så är sjukhusens samlade underskott 284 miljoner kronor. Sjukhusen har svårt att uppnå målen för tillgänglighet och att leva upp till vårdgarantin.

”Sänder fel signaler”

Sjukhusen själva har begärt att få skulder nedskrivna, men inte fått gehör hos den styrande minoriteten. GrönBlå samverkan, (M, C, KD, L och MP), tycker att det sänder fel signaler till sjukhusen.

Centerpartiets Kristina Jonäng var en av många politiker som deltog i debatten inför beslutet under tisdagens regionfullmäktigemöte.

– Vi har kraftigt ökat anslagen till hälso- och sjukvården, men vi har problem med kostnadsökningar. Vi behöver jobba med ledarskap, regelverk, budgetdisciplin, ha samtal med fackliga organisationer. Skriver vi av skulderna är det risk för att kostnadsökningstakten fortsätter och att det tar mer resurser än de skulder som skrivs av, sa Kristina Jonäng (C).

”Orimliga krav”

Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet menar å sin sida att sjukhusen, som redan har det tufft ekonomiskt, står inför orimliga krav. Därför vill oppositionen avskriva skulderna så att de får börja årets verksamhet på noll.

– Underskotten sjukhusen har är så stora att det är helt omöjligt att förvänta sig att de kommer hämta hem dem. Ge sjukhusen istället chansen att börja i ett tufft läge utan underskott, sa Håkan Linnarsson (S) från talarstolen.

Sverigedemokraterna kom under regionfullmäktige med ett tredje förslag som gick ut på att sjukhusens skulder skulle avskrivas under förutsättning att de redovisar en budget i balans vid årets slut. I den avgörande omröstningen stödde dock Sverigedemokraterna och Demokraterna förslaget från Socialdemokraterna som vann med 81 röster mot 68.

Text: Andreas Kron
andreas.kron@vgregion.se

Regionfullmäktiges möte i Vänersborg. Foto: Thomas Schulz Rohm

Fakta:

Socialdemokraternas yrkande som vann i regionfullmäktige.

  1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdispositioner och moderförvaltningen tillför 313,1 mnkr för att nollställa eget kapital för akutsjukhusen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
  2. Regionfullmäktige fastställer eget kapital per 2019-01-01 med kompletterande regelverk till 0 mnkr för Sahlgrenska universitetssjukhuset, 0 mnkr för NU Sjukvården, 0 mnkr Södra Älvsborgs sjukhus, 0 mnkr för Skaraborgs sjukhus, 0 mnkr för Kungälvs sjukhus, 0 mnkr för Frölunda Sjukhus, 0 mnkr för Alingsås sjukhus, 7,5 mnkr för Angereds närsjukhus och 0 mnkr för Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden
  3. Regionfullmäktige fastställer eget kapital per 2019-01-01 för övriga styrelser och nämnder i enlighet med förslaget i tabell Bokslutsdispositioner i tjänsteutlåtandet
  4. Samtliga förfrågningar från akutsjukhusen och Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden om hanterande av eget kapital är därmed besvarade.