Nu finns 92 nya möjligheter att ladda sin elbil i Västsverige. Det är Västra Götalandsregionen (VGR) som öppnat sina laddstolpar för allmänheten.

VGR står nu för tio procent av de laddmöjligheter som är tillgängliga för allmänheten i Västra Götaland. 2016 började VGR att bygga laddstolpar för sina arbetsfordon, i anslutning till elva sjukhus. Efterhand stod det klart att de inte användes så mycket som man hoppats.

– Det visade sig att vi ännu inte hade så många VGR-fordon som var el- eller hybridbilar. Däremot märkte vi att efterfrågan från personalen var desto större, säger Jesper Kropp-Axelsson, planeringsledare inom VGR:s fastighetsförvaltning Västfastigheter.

Elbilar ökar i antal

2018 började Västfastigheter bygga om laddstolparna så att vem som helst skulle kunna använda dem.

– Dessutom har vi byggt nya stolpar, bland annat vid sjukhusen i Falköping, Mariestad, Skene liksom vid Östra Sjukhuset i Göteborg. De är bättre placerade, både för personal och allmänhet, berättar Jesper Kropp-Axelsson.

Under 2019 utökas möjligheterna till laddning ytterligare. Sahlgrenska och Mölndal kompletteras med tre stolpar vardera och Skövde med två. Alingsås, som inte haft några laddstolpar, får nu två stycken. Totalt kommer det att finnas 62 laddstolpar med 124 laddpunkter.

Lätt att använda

Att använda laddstolparna är enkelt och smidigt, konstaterar Jesper Kropp-Axelsson. Du ansluter dig till InCharges betaltjänst, som erbjuder laddmöjligheter via ett laddkort, en tagg eller en app.

– InCharge är ett vedertaget system som ger tillgång till massor av laddstationer runt om i landet och även ute i Europa.

En utvärdering ska göras under 2019.

– Kanske visar det sig att det finns ett ännu större behov av laddstolpar på vissa parkeringsområden. Då får vi se över möjligheterna, och kanske sätta spaden i marken för fler installationer.

Föregångare på miljöområdet

Lars Berko, regionutvecklare i VGR, är också väldigt nöjd med resultatet:

–  Vi står nu för nästan tio procent av hela Västra Götalands publika laddmöjligheter. Det känns viktigt för oss att som stor offentlig arbetsgivare vara en föregångare på miljöområdet, och bidra till en snabbare omställning till icke-fossila fordon. Vi vill också vara med och påverka andra samhällsaktörer i den här frågan.

Samtidigt som samhället oundvikligen går mot mer elektrifiering istället för fossilberoende, finns det utmaningar med elbilar som Lars Berko är väl medveten om. Tillverkningen leder till utsläpp precis som för vanliga bilar.

Problem med batterier

Särskilt tillverkningen av batterier kräver mycket energi och sker idag framförallt i länder med hög  andel fossila bränslen i produktionen. Även vid utvinningen av vissa sällsynta metaller som behövs, finns det problem utifrån sociala och miljömässiga perspektiv. De här frågorna har nu fått större fokus hos tillverkare av såväl elbilar som batterier. Även återvinningsindustrin visar ett ökat intresse för att ta vara på de värdefulla ämnena i bilbatterierna.

– Tekniken går oerhört snabbt framåt när det gäller batteriutveckling. Vi är just nu i en slags övergångsfas mot en mer hållbar tillverkning, där vi som stor upphandlare kan vara med och driva utvecklingen genom att ställa krav. Vi har också ett fantastiskt alternativ i biogasen, som ger samhällsnytta på många områden. Här har vi i VGR lagt mycket resurser på att stimulera den produktionen på olika sätt, säger Lars Berko.

VGR har ett brett miljöarbete med ambitiösa mål som omfattar i princip alla miljöområden som finns idag, enligt Lars Berko. De miljömål som regionfullmäktige beslutat om, är på god väg att nås till 2020 som planerat.

Mer om laddning av elbilar i VGR

Läs också: Nya gasdrivna fordon i VGR

Text: Pernilla Fredholm
vgrfokus@vgregion.se