Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Helena Ödesjö, en av forskarna bakom studien, är doktorand vid Sahlgrenska akademin och specialist i allmänmedicin. Hon tycker att det finns mycket att vinna på att sjuksköterskorna sköter blodtryckspatienterna.

Lägre blodtryck när sjuksköterskor tar hand om patienterna

Patienter fick lägre blodtryck när de oftare besökte sjuksköterska istället för läkare på vårdcentralen. Det visar en ny forskningsstudie i Västra Götalandsregionen (VGR).

I studien ingick 188 vårdcentraler i VGR. På de vårdcentraler där patienterna gjorde flest besök hos sjuksköterskor lyckades 10 procent fler nå ett lägre blodtryck.

89 000 i övrigt friska blodtryckspatienter i åldern 40-79 år ingick i studien. Forskarna ville se vilken betydelse det har om vårdcentralerna tillämpar det som kallas sjuksköterskebaserad blodtrycksmottagning. Här är det sjuksköterskor som tar huvudansvaret för blodtryckspatienterna. Det kan ske med hjälp av någon typ av manual som beskriver vilka åtgärder som ska sättas in i olika lägen. Om behandlingen inte ger önskat resultat tar man nya steg. Sjuksköterskan kopplar in läkare om problem uppstår och för att skriva ut läkemedel.

Blodtrycket i skymundan

På cirka en tredjedel av vårdcentralerna var andelen sjuksköterskebesök högre än andelen läkarbesök. En förklaring till att fler lyckades sänka sitt blodtryck på dessa vårdcentraler är förmodligen det manualstyrda arbetssättet. Det menar Helena Ödesjö, specialist i allmänmedicin och en av forskarna bakom studien. Men också andra faktorer kan spela in.

– Under ett läkarbesök är det ofta mycket som tävlar om uppmärksamheten. Även om tiden är bokad för blodtrycket, så vill du kanske ta upp att du har en hudförändring eller ont i knät och då hamnar blodtrycket i skymundan. Som läkare kan man i det läget vara benägen att acceptera lite högre blodtrycksnivåer, säger Helena Ödesjö.

Mer tid för patienten

Under sjuksköterskebesöket blir det ett tydligare fokus på just blodtrycket. Ofta har sjuksköterskan också mer tid med patienten än vad läkaren har. Det är en fördel när det handlar om att kommunicera en risk och motivera till livsstilsförändringar.

Det finns mycket att vinna på att sjuksköterskorna sköter blodtryckspatienterna menar Helena Ödesjö. Det handlar om hundratusentals besök och ett mer strukturerat arbetssätt kan effektivisera arbetet. När måluppfyllelsen blir bättre drabbas färre patienter av hjärtinfarkt och stroke. Det är en stor vinst både i form av minskat mänskligt lidande och samhällsekonomiskt.

Text: Charlotta Sjöstedt
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Referens: Visit patterns at primary care centres and individual blood pressure level – a cross-sectional study

Läs om QregPV, kvalitetsregistret för primärvården i Västra Götaland.