Ulrika Swärd, Maria Lundh, Mikael Jönsson och Eva Thorén ingår i gruppen som kommer att åka runt i regionen och träffa läkemedelsberoende patienter. Foto: Sanna Ekstedt Larsson

Västra Götaland ligger näst högst i landet vad gäller konsumtion av lugnande läkemedel. En ny behandlingsmodell med mobila team erbjuder nu hjälp till människor som vill ta sig ur beroendet.

Omkring 13 000 personer tros vara beroende av lugnande läkemedel, enligt Västra Götalandsregionens (VGR) egen uppskattning. I en nationell jämförelse är det bara Kronobergs län som har en högre förskrivning och konsumtion av bensodiazepiner och liknande läkemedel.

Recept från sjukvården

Västra Götalandsregionen sjösätter nu en behandlingsmodell med mobila team som ska åka runt i regionen och erbjuda samtalsstöd. I arbetslaget finns sjuksköterskor, psykiatrer, kuratorer och en fysioterapeut och man vänder sig till patienter inom primärvården.

– Det handlar om patienter som har fått sitt beroende efter att de fått recept utskrivna från sjukvården. Det är många gånger individer där missbruket inte alltid är uppenbart. Personer med annan typ av psykisk ohälsa eller med blandmissbruk kan vi hjälpa till att slussa vidare men det är inte målgruppen vi kommer att behandla, säger enhetschefen Eva Thorén.

Tar emot remisser

Uppdraget har getts till Medpro Clinic som driver vårdcentral i Lilla Edet där verksamheten kommer att ha mottagning och administrativ verksamhet. Från och med 1 april börjar gruppen ta emot remisser och de patienter som uppfyller kriterierna för rehabilitering kommer att kallas till samtal på patientens egen vårdcentral.

Vad är det som talar för att det här arbetssättet kommer att fungera?

– TUB-modellen, med samtalsterapi och långsam nedtrappning, är sedan länge en vedertagen modell som har utvärderats många gånger och man har konstaterat bra resultat. Det finns mycket forskning att luta sig mot, säger Eva Thorén.

Kommer ni att hinna med alla patienter?

– Det är målet. Vi startar här och nu och vi har en strategi för hur det ska fungera med vi har hela regionen och det är ett väldigt stort område. Vi måste börja någonstans.

På vårdcentralen i Lilla Edet förbereder sig personalen. Kuratorn Ulrika Swärd ingår i arbetslaget.

Tabubelagt ämne

– Det är spännande och ett helt nytt arbetssätt för oss. Läkemedelsmissbruk är ett tabubelagt ämne och vi vet inte vilka som kommer att söka hjälp hos oss, vilka som kommer att bli de typiska patienterna, säger hon.

Uppdraget finansieras med statliga medel som kommer från regeringens satsning på psykisk ohälsa. Gruppen i Västra Götaland har tio miljoner kronor per år att röra sig med. Faller det väl ut kan arbetssättet komma att permanentas efter två år.

Text: Sanna Ekstedt Larsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

Antal personer 20-79 år med regelbunden användning av bensodiazepin/- liknande läkemedel per 1 000 invånare (2017):

Högst användning

Kronoberg                                    37,2

Västra Götaland                          34,8

Skåne                                              33,1

Västmanland                               32,6

Kalmar län                                     32,3

Riket                                               29,6

Källa: Socialstyrelsens läkemedelsregister

Behandling enligt TUB-modellen

Bygger på långsam nedtrappning och utsättning av läkemedel. Sjuksköterska, fysioterapeut, kurator och psykiater erbjuder samtalsstöd (MI) och psykoterapeutisk kompetens (KBT). Arbetslaget har ett nära samarbete med patienten och behandlar utifrån patientens individuella behov. Kontakter och behandling sker på den vårdcentral där patienten är listad eller via telefonsamtal och/eller videolänk.

Samtliga vårdcentraler i VGR ingår.

Patienterna kommer även att erbjudas eftervård vilket ofta är en viktig del för att upprätthålla oberoendet. Hur lång eftervården blir varierar från individ till individ men vanligtvis behövs detta i omkring sex månader.

Källa: Västra Götalandsregionen

Så här får du hjälp

Kontakt med teamet går via den vårdcentral där du är listad. En läkare kan skriva remiss men du kan också skriva en egenremiss. Vid egenremiss är det ändå viktigt att det finns en dokumenterad problematik och kontakt med läkare.