Gudrun Greim, verksamhetschef och Parminder Singh en av läkarna som tar emot på Närhälsan Online. Foto: Ulf Ekström

Sedan starten för drygt ett år sedan har 18 000 patientbesök gjorts på Västra Götalandsregionens vårdapp Närhälsan Online. Det motsvarar över 11 miljoner kronor som stannar inom regionen istället för att gå till privata vårdföretag. Nu kan även psykologer och sjuksköterskor erbjuda vård genom appen.

De digitala vårdbesöken där patient och läkare träffas genom så kallade vårdappar ökar kraftigt. 2017 gjordes 220 000 besök hos digitala vårdgivare, förra året ökade siffran till 630 000 besök enligt statistik från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Det är framför allt privata aktörer som drivit på utvecklingen men sedan drygt ett år tillbaka finns Närhälsan Online i Västra Götalandsregionens regi.

– Vi vill underlätta för våra patienter att nå oss för enklare åkommor. Och ur ett samhällsperspektiv är det väldigt viktigt att få hem patienterna till Västra Götalandsregionen. Patienter som gått till privata vårdappar har kostat oss 75 miljoner kronor. Det är pengar som vi hellre vill använda för att bygga ut vårt vårdutbud i regionen och hitta nya samarbetsformer, säger Gudrun Greim som är verksamhetschef för Närhälsan Online.

Genom att själva möta patienterna digitalt blir det också lättare att skicka patienter till vårdcentraler för provtagning eller slussa vidare till annan vård som en läkare bedömer behövs. Närhälsans vårdcentraler har gemensamt journalsystem med Närhälsan Online.

Möjligt att träffa även sjuksköterskor och psykologer

VGR:s app Närhälsan Online har tagit hand om en tredjedel av de digitala vårdbesöken som sker i Västra Götaland och tanken är att kunna ta emot hälften eller två tredjedelar av besöken i framtiden. Nu pågår dessutom uppstart av att erbjuda videomöten med sjuksköterskor och psykologer via Närhälsan Online.

– Sjuksköterskan kan göra en första bedömning, kolla utslag, göra förkylningsbedömningar, ge VAB-intyg och så vidare. När det gäller psykologerna jobbar de flesta även med internet-KBT på sin ordinarie arbetsplats och tanken är att ha ett renodlat digitalt flöde från bedömning till behandling om det är lämpligt för patienter med symptom på psykisk ohälsa, säger Gudrun Greim.

På Närhälsan Online möter patienterna endast fast anställd personal och arbetet kombineras med tjänstgöring på traditionella mottagningar inom Närhälsan.

– Våra patienter är väldigt nöjda, vi har ett genomsnittsbetyg från våra patienter på 3,8 på en 4-gradig skala. Vi har inte haft några tillsynsärenden och vi är noga med att STRAMA:s riktlinjer följs så att inte för mycket antibiotika skrivs ut, säger Gudrun Greim.

Nästa steg – videomöten med fler personer

Ett nära framtida steg är treparts-samtal. Exempelvis kan en tolk eller anhörig vara med och kopplas in på videomötet mellan läkare och patient. Eller så kan det vara en läkare på vårdcentralen och en specialistläkare på sjukhuset som tillsammans möter patienten.

– Det finns enormt stora möjligheter för samhället att använda de digitala vägarna och vi har nu verktygen. Nästa steg är att ta reda på hur man använder verktygen på bästa sätt. Jag ser stora möjligheter till mer samarbete mellan specialistvården och primärvården, allt för att ge invånarna bästa möjliga vård för sina skattepengar, säger Gudrun Greim.

Text: Andreas Kron
andreas.kron@vgregion.se

Fakta:

  • Startade 21 december 2017
  • Hittills har cirka 18 000 videobesök bokats
  • Cirka 59 % av patienterna är kvinnor, 41 % män
  • Läkarbesöket kostar 100 kr för listade på Närhälsan, 300 kronor för övriga. Frikort gäller
  • Att träffa sjuksköterska eller psykolog kostar 50 kronor för listade, 100 kronor för övriga.
  • Gratis för barn och ungdomar till och med 19 år och för personer som fyllt 85 år
  • Besökstiden är 15 minuter för läkare och sjuksköterska, 30 minuter för psykologer
  • Öppet 7 dagar i veckan mellan 7 – 22.

Läs även:

Gratis hälsocoachning året ut via ny vårdapp

Doktorn i mobilen – poppis bland 80-talisterna