Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
PSA-test görs med hjälp av blodprov. Foto: Anders Bryngel (bild vänster).

Organiserad testning för prostatacancer införs på försök

Samtliga män i Västra Götaland födda 1970, 1971 och 1972 kommer under åren 2020 till 2022 erbjudas att testa sig för prostatacancer, så kallade PSA-prov. I ett tvåårigt pilotprojekt ska organiserad allmän testning införas och faller det väl ut är tanken att samtliga män mellan 50 och 74 års ålder i Västra Götaland ska erbjudas test för prostatacancer.

Bild på Thomas Björk Eriksson som är verksamhetschef för Regionalt cancercentrum väst .
Thomas Björk Eriksson

– Genom tester kan vi minska död och lidande i prostatacancer och även sänka kostnaderna för behandling av prostatacancer. I tidigt stadium är prostatacancer en sjukdom som i stor utsträckning går att bota varför tidig upptäckt är mycket viktigt, säger Thomas Björk Eriksson som är verksamhetschef för Regionalt cancercentrum väst och som leder pilotprojektet.

Varje år upptäcks omkring 1400 fall av prostatacancer hos män mellan 50 och 74 år i Västra Götaland. Om det fanns en organiserad PSA-provtagning skulle det kunna rädda fler liv till en rimlig kostnad visar en undersökning som Västra Götalandsregionen (VGR) gjort.

Vanligtvis inte cancer

Ett PSA-prov är ett blodprov som mäter halten PSA i blodet. Ett förhöjt PSA-värde beror i de flesta fall inte på prostatacancer utan handlar istället om en godartad prostataförstoring. Även prostatainflammation, svårigheter att tömma urinblåsan eller urinvägsinfektion kan leda till höjda PSA-värden. Det har gjort frågan om PSA-testning omdebatterad.

Socialstyrelsen har kommit fram till att om 1000 män i åldern 50–70 år låter bli att PSA-testas kommer 9 av dem att dö av prostatacancer inom 14 år. Om männen istället hade PSA-testats regelbundet kommer bara 5 av dem dö. Samtidigt skulle PSA-testningen leda till att 50 av de testade männen får en prostatacancerdiagnos och kanske även behandling, trots att de aldrig skulle ha utvecklat en allvarlig prostatacancer.

Därför är det viktig att hitta ett arbetssätt som leder till färre onödiga diagnoser och behandlingar.

– Genom att införa ett lärande pilotprojekt där vi använder och introducerar förfinad diagnostik av prostatacancer med annat än enbart blodprover, till exempel magnetröntgen och riktade biopsier, minskar vi överdiagnostiken och minimerar biverkningar, säger Thomas Björk Eriksson.

En utmaning att nå alla

I Västra Götaland finns det omkring en kvarts miljon män mellan 50 och 74 år som kan vara aktuella för organiserade PSA-tester om det införs fullt ut. En utmaning är att nå alla män och med män avses här alla personer oavsett könsidentitet som berörs av det medicinska innehållet.

– Frågan är komplicerad, endast två länder i världen har nationella testprogram för prostatacancer vilket antyder svårigheten inom området. Vi måste komma ifrån den oorganiserade PSA-provtagningen som idag sker av män som inte har full nytta av den. Dessutom måste vi väga in socioekonomiska/sociodemografiska aspekter så att vi når de män som verkligen har nytta av testningen. Målet är att prostatacancertestning i framtiden ska utföras på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt i hela Västra Götaland, säger Thomas Björk Eriksson.

Text: Andreas Kron
andreas.kron@vgregion.se


Fakta Pilotprojektet:

  • Startar år 2020 och omfattar samtliga män i Västra Götaland födda 1970, år 2021 samtliga män födda 1971 och år 2022 samtliga män födda 1972 samt de män födda 1970 som ska få ett nytt erbjudande 2 år efter det första.
  • Projektet utvärderas under det första kvartalet 2022, inför beslut om att införa ett fullskaligt program.
  • 2023 och framåt erbjuds nya årskullar testning.
  • 2029 är programmet är fullt utbyggt, så att samtliga män mellan 50 och 74 års ålder som önskar testas gör detta inom programmet. Ingen PSA-testning i primärvården utom vid klinisk misstanke på prostatacancer.

Fakta PSA:

PSA är en förkortning för prostataspecifikt antigen. Det är ett protein som tillverkas i prostatakörteln och som följer med sädesvätskan när du får utlösning. PSA gör att spermierna blir rörligare.

En liten mängd PSA finns också i blodet och det är den halten som mäts med ett PSA-prov.

Större delen av det PSA som finns i blodet är bundet till olika proteiner. Det finns också obundet PSA i blodet, så kallat fritt PSA. Andelen fritt PSA kan ge läkaren viss vägledning till om en förhöjning av PSA-värdet beror på godartad prostataförstoring eller prostatacancer

Nyheter från Västra Götalandsregionen.