Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Nacimo Mahamed Hasan och Fatima Afarah från "Hela blomman" och Lisa Granhed, barnmorska på Angereds Närsjukhus arbetar tillsammans med att sprida kunskap om Vulvamottagningen och den hjälp man kan få där. Foto: Rebecca Landmér.

Allt fler kvinnor söker vård för könsstympning

UPPDATERAD: Allt fler kvinnor som utsatts för könsstympning söker vård för sina besvär. I Angered finns Vulvamottagningen, en av två mottagningar i Sverige som erbjuder vård och stöd både fysiskt, psykiskt och psykosocialt. Föreningen Hela Blomman som samarbetar med Vulvamottagningen har nu fått VGR:s människorättsstipendium.

Kvinnlig könsstympning innebär att delar eller hela yttre könsorganet tas bort eller skadas. Oavsett hur stort eller litet ingreppet är, är det ett trauma som kan ge både fysiska och psykiska besvär.

Sverige har idag många nya invånare som har sitt ursprung i länder där kvinnlig könsstympning förekommer. Många av dessa invånare är bosatta i förorter som Angered – en stadsdel i nordöstra Göteborg där 53 procent av invånarna är utlandsfödda. Det är också här som Vulvamottagningen ligger, på Angereds Närsjukhus.

Modeller som visar olika former av kvinnlig könsstympning där man skadat eller tagit bort delar av könsorganet. Foto: Rebecca Landmér.
Modeller som visar olika former av kvinnlig könsstympning där man skadat eller tagit bort delar av könsorganet. Foto: Rebecca Landmér.

Ökad kunskap om könsstympning

Vulvamottagningen på Angereds Närsjukhus har till uppdrag att hjälpa kvinnor som utsatts för någon form av könsstympning. Mottagningen ska dessutom bidra till att öka kunskapen bland befolkningen om vilka hälsokonsekvenser, fysiskt och psykiskt, som ingreppet kan ge.

Lisa Granhed, barnmorska på Angereds Närsjukhus som varit med och startat mottagningen, konstaterar:

– Trots att Vulvamottagningen inte har marknadsfört sig aktivt utan istället låtit ryktet om sig spridas via mun till mun, är framgången och behovet uppenbart. Sedan starten i april 2018 har mottagningen tagit emot ett 80-tal kvinnor och cirka 25-30 procent av dem har genomgått operation.

Helhetsvård

På Vulvamottagning får patienterna stöd av ett multiprofessionellt team, som består bland annat av gynekolog, barnmorska, kurator och kulturtolk.

– Det finns flera gynekologiska mottagningar i landet som är jätteduktiga på att hjälpa med de fysiska problemen. Men få kan erbjuda den helhetsvård som vi ger här, där vi stöttar såväl fysiskt, psykiskt som psykosocialt, säger Lisa Granhed.

Ingrid Molander är kurator och psykoterapeut på Vulvamottagningen. Hon menar att det också är mycket viktigt att vara nära och lätt tillgänglig för patienterna. Därför är platsen för mottagningen, på Angereds Närsjukhus, särskilt väl vald.

– Här kan vi verka mitt bland de patientgrupper som behöver vårt stöd mest, förklarar Ingrid.

Gemensamma träffar

Teamet på Vulvamottagningen arbetar också tillsammans med andra verksamheter på sjukhuset, såsom Folkhälsoenheten. På Folkhälsoenheten är problematiken kring könsstympning väl känd, men sedan Vulvamottagningen öppnade har kunskapen och förståelsen ökat stort.

– Dessutom har vi nu en professionell instans som vi kan hänvisa de drabbade till. Nu kan vi gå vidare och stötta dem på ett sätt som inte var möjligt förut och det har gjort väldigt stor skillnad, säger Maria Magnusson, folkhälsoplanerare och verksamhetsansvarig för Folkhälsoenheten på Angereds Närsjukhus.

Hela blomman visar vägen

Samverkan pågår även utanför sjukhusets väggar, till exempel med föreningen Hela blomman. Könsstympning kan vara svår att tala om och många vet inte ens om att de blivit utsatta. Därför startades Hela blomman av en grupp unga kvinnor som själva upplevt könsstympning. Tillsammans engagerar de sig för att sprida kunskap och göra ämnet mindre tabu. Föreningens representanter och grundare Nacimo Mahamed Hasan och Fatima Afarah berättar att de båda bär med sig starka minnen av den dag då de insåg att de var omskurna och vilka konsekvenser det haft för dem.

Insikten var chockartad och smärtsam. Men för dem var den också början på ett starkt och envist engagemang för att förändra attityder kring könsstympning och för att stötta andra drabbade.

Utbilda pojkar

– Vi är inga proffs, bara vanliga ungdomar. Vi kan vara förebilder och visa andra drabbade att de inte är ensamma och att det är okej att prata om det. Vi kan också vägleda dem rätt, så att de får den hjälp de behöver, säger Nacimo Mahamed Hasan.

Flera unga har unga har sökt sig till Vulvamottagningen på grund av Hela blommans upplysande arbete och de är alltså en viktig del av mottagningens uppdrag att sprida kunskap om könsstympning, bekräftar Lisa Granhed. Fatima Afarah, som är en av föreningens grundare menar dessutom att det är mycket viktigt att också utbilda pojkar och män om vad det innebär att könsstympas.

Uppsökande verksamhet

– De vet faktiskt inte, säger Fatima Afarah, de tror att det är något bra för tjejerna. Men mina bröder grät när jag berättade för dem hur det faktiskt går till.

Att Vulvamottagningen varit igång i ett år och har fortsatt stöd att arbeta vidare ska naturligtvis uppmärksammas och firas. Därför har andra vårdgivare bjudits in till ett jubileumsfirande. Firandet blir ett fint tillfälle för mottagningen att presentera sin kunskap och material, som till exempel den nya informationsfilmen om Vulvamottagningen. Det blir också ett bra tillfälle att berätta om året som gått, lärdomar och vad som händer nu.

– Det senaste året har vi jobbat mycket med utåtriktad och uppsökande verksamhet. Vi tar till exempel hjälp av doulor, som också är utbildade kulturtolkar, berättar Sahra Jama, barnmorska på Vulvamottagningen. Med deras stöd kan vi nå ut på ännu bredare front. Detta är ett arbetssätt som vi kommer att utveckla vidare.

Kvinnors förmåga att lida i tysthet är något som Lisa Granhed många gånger upplevt som chockerande. För könsstympning kan orsaka fysiska skador som gör vardagen svår att hantera.

– Men våra patienter fortsätter att bära på smärtan. De kan uppleva att det är normalt. Att vara kvinna ska helt enkelt göra ont. Men det behöver inte vara så – för vi kan faktiskt hjälpa till med en hel del även om de djupaste själsliga ärren kanske finns kvar livet ut.

Text: Rebecca Landmér
vgrfokus@vgregion.se

Hela blomman får VGR:s människorättsstipendium 2019

Tisdagen 14 maj beslutade regionstyrelsen att Hela Blomman tilldelas VGR:s människorättsstipendium på 100 000 kronor.
Beredningen för mänskliga rättigheter utlyser varje år ett människorättsstipendium på 100 000 kronor för att öka synligheten för mänskliga rättigheter och belöna gott arbete. Stipendiet kan delas ut till verksamheter, grupper eller personer som är verksamma och bosatta i Västra Götalands län och som genom sitt arbete främjar mänskliga rättigheter. Stipendiet kan gå till en eller flera mottagare.

Det har kommit in 15 nomineringar. Nomineringarna har beretts av avdelning social hållbarhet tillsammans med beredningen för mänskliga rättigheters presidium. Stipendiet delas ut på regionfullmäktiges möte den 28 maj 2019.


Fakta och filmer

Information på flera språk om Vulvamottagningen

 

 

 

Nyheter från Västra Götalandsregionen.