Människor stiger på en buss
Resor med sjukresebussen Ronden blir nu avgiftsfria. Foto: Fotograf Thomas Harrysson

Genom avgiftsfria sjukresor för unga och med sjukresebussen Ronden vill Västra Götalandsregionen (VGR) ställa om sjukresorna till mer kostnadseffektiva och miljövänligare alternativ. Det innebär samtidigt att sjukresor med egen bil från och med första juni blir dyrare.

Under förra året, 2018, gjordes över en miljon sjukresor inom Västra Götaland och nio av tio resor sker med taxi eller egen bil. För Västra Götalandsregionen handlar det om kostnader som ökar varje år och förra året landade på 364 miljoner kronor. Nu ändrar VGR för första gången sedan 2003 regelverket för att sjukresor ska kunna genomföras på ett mer miljövänligt, trafiksäkert och kostnadseffektivt sätt.

– Det har hänt väldigt mycket inom kollektivtrafiken på de här åren. Det finns ett större utbud, mer tillgängliga fordon, bättre anpassade hållplatser, resecentrum och fler informationsvägar. Vi känner en trygghet i att kunna hänvisa sjukresenärer till kollektivtrafiken, säger Lena Martinsson som är servicechef för sjukresorna på VGR:s förvaltning Regionservice.

Ronden kostnadsfri för alla

Ronden är en särskilt anpassad buss för sjukresor i VGR:s regi. Det nya regelverket som gäller från första juni innebär att resorna med Ronden blir avgiftsfri, jämfört med 60 kronor tidigare. Kostanden för sjukresor med vanlig kollektivtrafik sänks från 60 kronor till 20 kronor och samtliga resor för barn och ungdomar, oavsett färdsätt, sker utan kostnad. För den som bor en bit ifrån Ronden eller kollektivtrafiken så är anslutningsresan avgiftsfri.

Dyrare med egen bil

Att få ersättning för sjukresor med egen bil är ingen självklarhet i alla regioner. I vidsträckta Västra Götaland är dock inte kollektivtrafiken alltid ett fungerande val för sjukresor. Därför kan den egna bilen fortfarande användas för sjukresor, men med höjd egenavgift.

– Det övergripande målet är att minska antalet resor med sjukresetaxi och egen bil.  Man ska inte välja bilen för att det är ett billigt färdsätt utan då ser vi heller att man använder sig av en avgiftsfri anslutningsresa till Ronden eller kollektivtrafiken, säger Lena Martinsson.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: de nya avgifterna

Färdsätt Egenavgift per enkelresa (tidigare pris inom parentes) Övrigt
Sjukresebuss Ronden 0 kr (60 kr) Avgiftsfri anslutningsresa.
Kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, båt 20 kr (60 kr) Avgiftsfri anslutningsresa.
Egen bil 100 kr (60 kr)
Flyg 200 kr (60 kr) Avgiftsfri anslutningsresa.
Sjukresetaxi, specialfordon,  liggande transporter 80 kr (60/150 kr) Tillstånd/Intyg från vårdgivare krävs.
Barn och ungdomar – samtliga färdsätt 0 kr (60/150 kr) Åldersgränsen höjs från 17 till 19 år.

Läs mer om sjukresor i Västra Götaland här: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-vastra-gotaland/

Mer information om de nya sjukresereglerna finns att ladda ner här: Information om förändringar i regelverket för sjukresor fr o m 1 juni 2019. .