Kerstin Brunnström (S) och Magnus Berntsson (KD) är politiker i Västra Götalandsregionen och jobbar för regionfrågor inom EU.

Nu på söndag 26 maj är det val till Europaparlamentet. Är det verkligen något som påverkar oss i Västra Götaland?
– Ja, säger regionpolitiker Kerstin Brunnström (S). Det är många viktiga frågor som ligger inom EU:s ram. Jag är glad för att man i Sverige verkar ha blivit mer positivt inställda till EU. Det är ett sätt för oss att få den utveckling vi vill se i hela Europa.

Hon får medhåll av regionpolitikern Magnus Berntsson (KD).

– Om man inte är med och utser företrädare som man litar på så lämnar man makt till någon annan.

Kerstin Brunnström och Magnus Berntsson är båda förtroendevalda politiker i Västra Götalandsregionen (VGR). De är också ordförande i var sin europeisk organisation, Kerstin i Nordsjökommissionen (NSC) och Magnus i Assembly of European Regions (AER), två organisationer som driver regioners intressen i EU och som bidrar till samarbete och utbyte mellan regioner. VGRfokus har träffat dem för ett samtal inför EU-valet.

VGR på viktiga poster

Att VGR sedan ett par år leder två stora europeiska regionorganisationer är resultatet av ett långsiktigt arbete. När regionen bildades var det en uttalad strategi att göra Västra Götaland känt bland Europas regioner för att kunna påverka sin omvärld och EU:s politik. Många år av aktivt engagemang har gett ett förtroende som har lett fram till de båda ordförandeposterna.

Som ordförande i AER, en av de största regionorganisationerna med 150 medlemsregioner i hela Europa, för Magnus ofta alla europeiska regioners talan i möten med EU-kommissionens ledande företrädare.

Nätverk för goda exempel

– Kommissionärerna vill veta regionernas inställning innan de fattar beslut. Det kan handla om regionutveckling, digitalisering eller e-hälsa. EU-budgeten finns inte där för sin egen skull utan för att vi ska ha ett mer konkurrenskraftigt och hållbart Europa. Det är inget som någon enskild nivå kan göra på egen hand. Ibland frågar de efter erfarenheter, regionala experter från olika områden. De vill också gärna att vi ska vara nätverk för att sprida goda exempel.

För Kerstin handlar det om att driva Nordsjöområdets intressen.

– Jag har till exempel haft möte i vinter med EU:s chefsförhandlare för Brexit och understrukit hur viktigt det är för alla regioner kring Nordsjön att Brexit gör så liten skada som möjligt på handel och annat samarbete. Vi har ett stort beroende av goda relationer med Storbritannien och måste kunna samarbeta inom till exempel forskning även efter att britterna lämnar EU. Jag blir också inbjuden att tala i många sammanhang. Då har jag en möjlighet att visa upp exempel från Västra Götaland.

Klimatfrågan viktig

Magnus konstaterar att europeiskt samarbete ofta handlar om att hämta goda exempel från andra håll. Han nämner ett arbete som AER har haft kring hur man får elever att inte lämna skolan i förtid. Det är frågor man arbetar med på många håll och VGR får bra inspel från andra europeiska regioner till sitt eget arbete.

Både Kerstin och Magnus talar om klimatfrågan som ett stort och viktigt område för samarbete. Magnus fick rollen att företräda världens kommuner och regioner på klimatmötet i Katowice. Kerstin berättar hur Nordsjökommissionen har förmått EU-kommissionen och medlemsstaterna att stärka samordningen för att skynda på vindkraftsutbyggnad till havs i Nordsjön.

Mindre byråkrati

– Det som jag haft mest möjlighet att påverka kommer att ha störst betydelse om några år, säger Magnus. Det är diskussionerna om EU:s långtidsbudget. Den får stora konsekvenser för hur vi ska kunna jobba som region framöver. Vi arbetar för att EU-stöden ska bli flexiblare, mindre byråkratiska, mer användarvänliga. Prioriteringarna i EU:s program kommer att ha stor betydelse för vilka projekt vi kan vara med i.

– Om inte vår röst fanns med i det europeiska samarbetet, så skulle andra regioner fylla det utrymmet med sina synsätt och det skulle inte alltid vara bra för Västra Götaland, säger Kerstin.

Text: Magnus Engelbrektsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta

  •  Valet till Europaparlamentet äger rum söndag 26 maj i Sverige och dagarna däromkring i alla EU:s medlemsländer.
  • Assembly of European Regions är en av de två stora organisationerna för regioner i Europa med medlemmar i 35 länder och en stor bredd i arbetsområden. Du kan läsa mer om organisationen på https://aer.eu/.
  • Den andra stora organisationen, CPMR, arbetar särskilt med intressebevakning för kustregioner (havsfrågor, transporter, europeisk regionalpolitik, klimat). Där ingår Nordsjökommissionen som en av sex kommissioner. https://cpmr.org/ och https://cpmr-northsea.org/