Kurs och tidningsbiblioteket (KTB) uppfördes 1898 som Göteborgs stadsbibliotek och är en av byggnaderna som konservatorn Morgan Denlert och hans kollegor vid SVK har inventerat. Takmålningen i trapphuset till entrén är i jugendstil. Foto: Sanna Ekstedt Larsson
Kurs och tidningsbiblioteket (KTB) uppfördes 1898 som Göteborgs stadsbibliotek och är en av byggnaderna som konservatorn Morgan Denlert och hans kollegor vid SVK har inventerat. Takmålningen i trapphuset till entrén är i jugendstil. Foto: Sanna Ekstedt Larsson

Vibrationer från tunnelbygget hotar värdefull konst i byggnader i Göteborg. Nu ska åtgärder vidtas i ett 70-tal fastigheter.

Det kan handla om takmålningar, sandstensdekorationer och glas som riskerar att gå sönder när Västlänken byggs. Västra Götalandsregionens verksamhet Studio Västsvensk konservering (SVK) har fått i uppdrag av Trafikverket att besiktiga och vidta åtgärder och deras inventering är nu klar.

Granskat 200 kulturbyggnader

Av de omkring 200 kulturbyggnader som man tittat på kommer åtgärder att göras i ett 70-tal. Vid Korsvägen har arbetet pågått ett tag och i en trappuppgång på Södra vägen finns takmålningar från 1920-talet av Göteborgskonstnären Joël Mila. Här finns skivor monterade några centimeter från taket.

– Målningarna är i kalkfärg på kalkputs och den är ömtålig. Om putsen skulle spricka och falla ner så landar det på skivorna och vi kan fästa tillbaka det. Skulle det däremot slå ner i stengolvet skulle det bli smulor. Det går inte att rekonstruera ett konstnärligt uttryck fullt ut om det väl gått sönder och därför vill man bevara det ursprungliga materialet i möjligaste mån, säger Morgan Denlert, projektledare och konservator vid SVK.

Ett annat sätt att skydda putsen är att trycka skivor med mjukvaddering mot de målade ytorna. Det har man gjort i flera trappuppgångar vid Korsvägen och på så sätt gett extra stöd och stabilisering åt putsen.

En form av restaurering

Foto på Morgan Denlert
Morgan Denlert. Foto: Sanna Ekstedt Larsson

Morgan Denlert och hans kollegor jobbar också med att säkra lösa delar genom att injicera lagningsbruk i sprickbildningar.

– Vår huvuduppgift är inte att restaurera utan se till att ingenting händer i samband med tunnelbygget men eftersom vi har gått runt och inventerat och hittat lösa delar och sprickor blir de här skyddsåtgärderna av och till en form av restaurering, säger Morgan Denlert.

Det kan också handla om målat glas som är infattat i blyspröjs och som sitter löst och måste limmas eller tejpas. Det kan vara stuckatur med unika målningar eller bildhuggna konstverk i porös och känslig sandsten.

Hagakyrkan särskilt utsatt

Hagakyrkan har gott om utsmyckningar i både sandsten och glas och är extra utsatt eftersom kyrkan ligger precis ovanför en framtida tunnelstation.

– Därför har vi fotograferat alla sandstensdekorationer i detalj, alla portaler ända upp i tornet. Det ska vi upprepa under arbetets gång och efteråt. På så sätt kan vi noggrant följa vad som händer med kyrkan i samband med sprängningarna. Vi kan eventuellt stoppa processen om ytterligare åtgärder eller förändringar måste göras.

De aktuella byggnaderna ligger inom en 150 meters radie från tunneln och de tänkta stationerna. Arbetet dokumenteras och kommer att följas upp efteråt då man kan se vilka eventuella skador som uppstått. Åtgärderna kommer att utföras löpande under de kommande två åren och det finns en budget på 1,5 miljoner kronor för åtgärderna. Mira Andersson Ovuka är miljöansvarig vid Trafikverket.

– Det kan hända att vi behöver göra åtgärder i fler byggnader framöver men det är i den här omfattningen vi ser behov av just nu, säger hon.

Vilket värde de kulturhistoriska utsmyckningarna har finns det ingen uppskattning på.

– För oss är det oersättligt. Det här är Göteborgs invånares kulturskatt och den får inte gå förlorad, säger Morgan Denlert.

Text: Sanna Ekstedt Larsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Studio Västsvensk Konservering (SVK)
Är en del av Västarvet som är en del av Västra götalandsregionen och förvaltar natur- och kultur i regionen. SVK sysslar främst med preventiv verksamhet som konservering, rådgivning och utbildning. SVK arbetar främst mot offentliga institutioner men även mot företag, föreningar och privatpersoner.

Några byggnader som ska skyddas:

  • Gegerfeltska villan (1874)
  • Kurs och tidningsbiblioteket (KTB) (1898)
  • Residenset Torstensonska palatset (1648-1650)
  • Engelska kyrkan (1877)
  • Carlanderska sjukhuset (1925-1927), Fd Lyckholms bryggeri (1881-1950)
  • Hagakyrkan (1856-1859)