Susanne Eriksson, till vänster, projektledare för Wargotex Development, ses här tillsammans med Saga Melin och Julia Andersson. Foto: Thomas Schulz Rohm

Släng inte dina gamla trasiga jeans i soppåsen. Nu skapas framtidens system för återvinning av textilier. Det handlar förenklat om att hitta sätt att göra nytt tyg av av gammalt. 

I Vargön strax utanför Vänersborg växer nya Wargöns Innovations- och industripark fram. Där finns Wargön Innovation som jobbar med projekt som på sikt ska minska våra koldioxidutsläpp.

Återvinning av bomull

Wargön Innovation arbetar tillsammans med entreprenörer i projekt för att få ut nya hållbara material på marknaden. Textil är ett av fokusområdena och flera av textilprojekten handlar om att skapa nya tyger, både från naturmaterial och från använda textilier.

Ett exempel är samarbetet med re:newcell om kemisk återvinning av bomull. Redan efter tre steg i återvinningsprocessen har man en likadan produkt, vare sig det är från gamla jeans eller träflis. Därefter spinns garnet och slutligen vävs de nya tygerna.

Sortera 1000 ton per år

Ett av de viktigaste projekten är WargoTex Development. Det har som mål att ta fram teknik för att i stor skala kunna sortera textilier för återbruk och återvinning.

Redan efter tre steg i återvinningsprocessen ovan har man en likadan produkt, vare sig det är från gamla jeans eller träflis. Foto: Thomas Schulz Rohm

– Vi är i uppstarten och lär oss just nu manuellt hur dagens sortering och återvinning fungerar, säger projektledaren Susanne Eriksson. Men i sommar kommer vi att installera en sorteringsmaskin som ska hjälpa oss mot målet att skapa en storskalig sortering. Maskinen ska kunna sortera upp till 1000 ton textil per år.

Det finns till och med planer på att installera en ny typ av scanner i sorteringsmaskinen som automatiskt ska kunna känna av vilka material som textilerna är gjorda av.

Ett litet urval av de textilier som Wargön Innovation arbetar med idag. Foto: Thomas Schulz Rohm
Ett litet urval av de textilier som Wargön Innovation arbetar med idag. Foto: Thomas Schulz Rohm

Sverige har som mål att samla in minst 85000 ton textil år 2025. Idag samlas endast 38000 ton in med hjälp av småskalig sortering och med fokus på återbruk via second hand-butiker. För att nå upp till målet krävs en uppbyggnad av storskalig insamling och sortering. Dessutom krävs en utveckling av nya material från insamlade textilier.

Åtta kilo i soporna

I Sverige konsumerar vi idag 13 kilo textil per år och lägger åtta av dessa i avfallspåsen istället för att lämna in för återvinning. Här behövs också insatser för att öka inlämningskvoten för återvinning.

Maria Ström är verksamhetsledare för Wargön Innovation. Foto: Thomas Schulz Rohm.
Maria Ström är verksamhetsledare för Wargön Innovation. Foto: Thomas Schulz Rohm.

Verksamheten i Vargön är till 40 procent finansierad av EU. Resten av budgeten kommer från Västra Götalandsregionen och Vänersborgs kommun som står för 30 procent vardera.

– Utan stödet från EU skulle varken  Wargön Innovation eller projektet WargoTex finnas, säger verksamhetsledare Maria Ström. Tack vare EU:s engagemang inom återvinning och minskat materialsvinn så kan vi utveckla nya metoder för framtiden.

Text: Thomas Schulz Rohm
vgrfokus@vgregion.se


FAKTA Wargön Innovation:

Foto: Thomas Schulz Rohm

I det nya industriområdet satsar Vänersborgs kommun på att utveckla en innovations- och industripark med inriktning på energi, miljö och innovation. Parken, som täcker en total yta på 228000 kvadratmeter, har idag en helt färdig infrastruktur och det finns också planer på en framtida hamn.

Wargön Innovation har som mål att möjliggöra produktion av framtidens hållbara material. Utvecklingsprojektet är en del av Västsveriges omställning till en fossilfri region år 2030.

WargoTex-projektet har en budget på 14 miljoner kronor som finansieras av 25 olika parter, varav Wargön Innovation är en (i rollen som huvudprojektägare).

Wargön Innovations budget på 22,1 miljoner kronor, under 2016-2019, är till 40 procent finansierad av EU. Resten av budgeten kommer från Västra Götalandsregionen och Vänersborgs kommun som står för 30 procent vardera.

Läs mer om Wargön Innovation

Läs mer om pågående projekt