Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Personal på sjukhuset tar hand om en patient, som i det här fallet är sminkad. Foto: Melina Westerberg/Försvarsmakten

Sjukhusen övar för katastrof

Under 2018 hölls en stor katastrofövning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg. Utvärderingen av övningen har gett en rad lärdomar och även lett till konkreta förändringar. Nu ska fler sjukhus i Västra Götalandsregionen bli bättre på att öva inför katastrofer, först på tur är sjukhuset i Borås.

Att på bara några timmar ta emot över 100 svårt skadade människor ställer stora krav på sjukvården. Utvärderingen av katastrofövningen Liv visar att det bland annat kan vara svårt att hålla koll på var i vårdkedjan patienterna befinner sig. Materialbrist och röriga journaler var andra problem som dök upp.

Hans Lönroth. Foto: Catharina Fyrberg

– Vi har kapacitet att ta hand om ett stort antal skadade på kort sikt, men vi brister i vår uthållighet vad gäller framför allt läkemedel, materiel och instrument. Det vi däremot har gott om är kompetens och vi ser inga problem med personaltillgången, vi har väldigt engagerad personal, säger Hans Lönroth, övningsledare och områdeschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

I samarbete med Försvarsmakten

Övningen gjordes i samverkan mellan Sahlgrenska sjukhuset och Försvarsmakten och syftet är just att identifiera fel och brister samtidigt som sjukvårdspersonalen får kunskap om sjukhusets beredskapsplan och övar på att ta hand om en stor mängd svårt skadade patienter.

– Vi har sett att det finns speciella frågeställningar när det gäller traumaskadade patienter som är avgörande för deras överlevnad. Det är erfarenheter man skaffat sig på de största traumasjukhusen i världen, framför allt i USA. Speciellt för traumapatienter är att de har akut livshotande tillstånd som exempelvis handlar om blödning, andningsproblem eller skallskador och liknande. Det vi lär oss är att snabbt identifiera vårdbehoven och möta dom, säger Hans Lönroth.

Katastrofövningen Liv har bland annat lett till att Sahlgrenskas lager av extra sjukhussängar har flyttat närmare akutmottagningen och tillsammans med Försvarsmedicincentrum försöker sjukhuset upprätta ett gemensamt beredskapslager. Alternativa kommunikationssystem, förbättrade journalrutiner och en översikt av vårdkedjan är andra punkter Sahlgrenska jobbar på att förbättra.

Sjukhuset i Borås på tur att öva

Målsättningen är att skapa ett övningskoncept för hela Västra Götalandsregionens akutsjukhus och i oktober står sjukhuset i Borås på tur för att katastroföva. Förutom att öva lokalt traumaomhändertagande kommer sjukhuset också öva för att utveckla Västra Götalandsregionens förmåga till samverkan, till exempel inom kommunikation.

Ett annat arbete för att stärka beredskapen handlar om att läkargruppen nu startar med rotationstjänstgöring där läkare från andra sjukhus kommer in och deltar i traumavårdsarbetet på Sahlgrenska.

– Det finns ett utbildningsbehov som är omättligt när det gäller flera personalkategorier. Utbildning av medarbetarna är en av de viktigaste vägarna för att höja kvaliteten i vården, säger Hans Lönroth.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Krisövningen Liv

  • Genomfördes våren 2018, utvärdering klar våren 2019.
  • En av de största katastrofövningarna som genomförts på ett svenskt sjukhus och omfattade runt 500 personer.
  • 103 sminkade skademarkörer transporterade från Göteborgs garnison till Sahlgrenska sjukhuset med både helikopter och marktransporter av Försvarsmakten.
  • Av de skadade som kom in till sjukhuset avled 29 stycken, åtta av dödsfallen hade förmodligen kunnat undvikas.

Läs även:

Så ska sjukvården klara katastrof – stor övning i Göteborg