På söndag reser Bertil Rydenhag, professor och neurokirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) till Riga för att assistera och handleda under operationen.

En tvååring i Riga som är svårt sjukt i epilepsi  får chansen till ett friskare liv tack vare avancerad hjärnkirurgi. Det är Bertil Rydenhag, professor och neurokirurg på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) som gör operationen möjlig.

Barnet har en medfödd skada i höger hjärnhalva som gett upphov till en halvsidig förlamning, halvsidigt synfältsbortfall och  en försenad språkutveckling. Dessutom har barnet svåra epilepsianfall som i sig kan vara livshotande.

– Genom att koppla ur den skadade hjärnhalvan så slutar den att störa den friska halvan av hjärnan. Då är sannolikheten 80 procent att man blir helt anfallsfri i just det här fallet, berättar Bertil Rydenhag.

En hjärnhalva räcker

När man kopplar bort en skadad hjärnhalva kan den andra halvan kompensera och ta över många av funktionerna. Detta gäller särskilt när operationerna görs på barn yngre än fem år.

– De flesta klarar sig alldeles utmärkt med en hjärnhalva och de flesta kan utvecklas helt normalt om operationen görs tidigt i livet. Många får ett fullgott liv och kan röra sig relativt obehindrat, säger Bertil Rydenhag

En operation innebär alltid en risk. Innan beslut tas görs därför alltid mycket omfattande utredningar där man bland annat provar alla tillgängliga läkemedel och även den specialkost som brukar ha god effekt på epilepsi.

– I det här fallet med barnet i Riga så har ingenting av det hjälpt så alternativet om vi inte genomför operationen är att barnet sannolikt inte överlever till vuxen ålder, säger Bertil Rydenhag.

Lära ut tekniken

Bertil Rydenhag kommer att guida den lettiska neurokirurgen genom operationen. Syftet är att lära ut tekniken så att den lettiska sjukvården kan utföra ingreppen själva i framtiden.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) är Sveriges största vårdgivare för avancerad epilepsisjukvård och representerar Sverige i EpiCARE, det europeiska referensnätverket (ERN) för ovanliga epilepsier och komplexa behandlingar. I höst startar ett centrum för högspecialiserad epilepsivård på SU. Föreståndare för Epilepsicentrum blir Bertil Rydenhags kollega Kristina Malmgren, professor i neurologi och överläkare på SU.

Båda är högt ansedda inom epilepsivården i Europa och ingår sedan många år i internationella nätverk och samarbeten där de också utbildar läkare från andra länder och delar med sig av sin kunskap.

– Jag blev kontaktad av barnneurologen i Riga och fick frågan om jag ville vara med och assistera och handleda. Jag reser dit på söndag och träffar läkarna och barnets föräldrar inför operationen på måndag. Den här typen av insatser görs ideellt för att sprida kunskap och ge en slags hjälp till vidareutveckling kan man säga. De betalar enbart min resa och uppehälle, säger Bertil Rydenhag.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Epilepsi innebär att hjärnans nervceller är överaktiva och kan orsaka olika typer av anfall. Bakomliggande orsaker kan vara bland annat medfödda skador och sjukdomar, skallskador, hjärntumörer eller stroke. Epilepsi är den vanligaste kroniska neurologiska sjukdomen: 65 000 svenskar har epilepsi, varav ungefär 11 000 är barn.