Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Gustaf Zettergren, miljöchef VGR och Kristina Jonäng, regionråd (C) säger att Västsverige har en nyckelroll för att nå ett mer hållbart transportsystem.

Elektrifierad fordonsflotta – en nyckel till hållbar framtid

Elektrifiering av transportsystemet och en radikal förändring av livet i städerna. Det är två sätt att nå Parisavtalets hårda klimatmål. Med ambitiösa klimatsatsningar och hög kompetens i form av forskning och industri, har Västsverige en nyckelroll.

En fossiloberoende region som har minskat utsläppen av växthusgaser med 80 procent senast 2030. Det är innebörden av Västra Götalands omställning Klimat 2030.

– Det är en väldigt tydlig riktning vi tar, och det är en stor omställning. Men samtidigt har vi enorma resurser. Hälften av Sveriges multinationella företag finns hos oss och samarbeten , säger Kristina Jonäng (C), regionråd i Västra Götalandsregionen (VGR).

Hit hör de forskningsresurser som finns hos företag som Volvo och AstraZeneca. Regionen lägger också offentliga medel.

– Samarbeten mellan företag, lärosäten och regionen är avgörande för att ta viktiga steg för klimatet och jobben. Vi har mycket utsläpp här eftersom det är en så industritung region. Men om man jämför med motsvarande industriområden på andra håll i världen är vi mycket mer energieffektiva och klimatsmarta. Och det gör att våra industrier får bra positioner internationellt, säger Kristina Jonäng.

Gott liv utan fossil energi

Även näringsminister Ibrahim Baylan (S) framhåller Sveriges position i klimatkampen.

– Men det vi gör är ändå inte tillräckligt. Här behöver lagstiftare och näringslivet arbeta i armkrok för att hitta lösningar. Jag är väldigt stolt över de företag och branscher som ligger på i arbetet, men det räcker inte med färdplaner, det behöver också bli verkstad i tillräckligt hög fart.

Han är övertygad om att vi i framtiden kommer att tycka att exempelvis bensindrivna fordon känns lika avlägsna som att vi för ett par decennier sedan värmde våra hus med olja.

– Det går att leva ett gott liv även om vi blir av med den fossila energin och här kan Sverige gå i täten och visa det för omvärlden. För Västsverige och de fordonskluster som finns skulle det innebära en lysande framtid, säger Ibrahim Baylan.

Fossilfri fordonsflotta en förutsättning

En fråga som ibland diskuteras är om elbilar verkligen är bättre än bilar med förbränningsmotor och en springande punkt är varifrån elen kommer. Forskning från Chalmers tekniska högskola visar att en elbil som produceras och körs på en nordisk elmix (som har en låg andel fossil el) är upp till fem gånger bättre än en bil med förbränningsmotor.

– Elektrifiering är det i särklass viktigaste instrumentet för att långsiktigt ställa om fordonsflottan. Det gör också att vi frigör biodrivmedel som vi kan använda i andra sektorer som har svårare att ställa om, såsom flyget och sjöfarten, säger Gustaf Zettergren, som är miljöchef på Västra Götalandsregionen.

– Den andra aspekten är att omställningen är oerhört viktig för vårt näringsliv. Vi har stora fordonstillverkare och det gäller att vi på hemmaplan hjälper till att göra den omställning som de behöver för att gå in i den nya typen av fordon som är mer elektriska, fortsätter han.

Industrin efterlyser mer stöd

Mer stöd till industrin är något som Lars Stenqvist, Chief Technology Officer vid Volvo Group Trucks Technology efterlyser.

– Vi är i ett tidigt skede av elfordonsutvecklingen och idag handlar det mycket om kostnaden och effektiviteten när det gäller batterierna. Så länge elfordon ger en betydligt högre kostnad för våra kunder är det svårt för dem att satsa på det. Det skulle behövas investeringsstöd eller skattelättnader för att skynda på elektrifieringen. Men i väntan på det ser vi stora möjligheter att sänka utsläppen även från förbränningsmotorerna, säger Lars Stenqvist.

En annan del av utvecklingen sker genom olika samverkansprojekt Ibrahim Baylan lyfter bland annat fram de elvägar med laddning under färd som testas vid Arlanda och utanför Sandviken. Lars Stenqvist tar upp ElectricCity-projektet i Göteborg som bland annat VGR stöttar som ett lyckat exempel.

– Där har vi tagit fram elbussar, och från nästa år eldrivna färjor. Det är ett bra skyltfönster för att visa vilken potential elektrifieringen har.

Text: Per Johansson och Gabriel Holmqvist
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: 1,5-gradersmålet

Det så kallade 1,5 graders-målet innebär att den globala uppvärmningen ska hållas under 1,5 grader. Målet sattes i samband med klimatförhandlingarna i Paris 2015. I Parisavtalet, som trädde i kraft 4 november 2016 heter det att den globala uppvärmningen ska hållas under två grader, men att länderna som skrivit under ska jobba för att begränsa det till 1,5 grader.

Fakta: Elektrifieringsseminariet i Almedalen

Eldrivna transporter är nödvändigt för ett fossilfritt Sverige. Det kräver kraftfullt och snabbt agerande. Vi behöver bättre laddinfrastruktur, bättre samarbete inom energisystemet och att fordonsindustrin ställer om. Den tekniska utvecklingen går snabbt – men hänger Sverige med?

När: 1 juli 2019, klockan 14.15-15.45
Var: Almedalen, Västsvenska Arenan, lokal Skogen
Arrangör: Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad
Seminariet livesänds via denna Facebooksida och kan även ses i efterhand.