Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
VGR kan erbjuda en god medicinsk kvalitet men har fortsatta problem med bland annat överbeläggningar och väntetider. Foto: Robert Lipic

VGR möter inte sina egna sjukvårdsmål – krafttag krävs

Höga kostnader, lågt förtroende, överbeläggningar och svårigheter att skicka hem patienter. När Sveriges kommuner och landsting, SKL, jämför vården i Sveriges regioner har Västra Götalandsregionen, VGR, en lång bit kvar till att möta de egna målen om en tillgänglig sjukvård med högsta kvalitet och patientsäkerhet.

Hälso- och sjukvårdsrapporten från SKL bekräftar vår egen bild av att vi har många problem och stor förbättringspotential inom flera områden i VGR och det måste vi ta på allvar, säger Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör för VGR.

Åtta fokusområden ingår i SKL:s jämförelse. Dessa är: ekonomiska resultat och kostnader, omställning till nära vård, patienters och befolkningens syn på hälso- och sjukvården, säker vård, tillgänglighet och väntetider, kompetensförsörjning, stora sjukdomsgrupper samt kunskapsbaserad vård.

Lägre ranking än många andra regioner

Västra Götalandsregionen rankas sämre än genomsnittet i flera av områdena. VGR ligger till exempel sämst till av alla regioner när det gäller andelen utskrivningsklara patienter på sjukhus och när det gäller överbeläggningar.

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Det innebär en ökad risk för patienterna men det är också en arbetsmiljöfråga. Andelen utskrivningsklara patienter har dock minskat betydligt under 2019. Vi behöver ändå arbeta mer med in- och utskrivningsprocessen och se till att patienterna hamnar på ”rätt avdelning” i större utsträckning. Vi ska även fortsätta utveckla den nära vården och bli bättre på att lära av varandra, säger Ann Söderström.

Lågt förtroende för hälso- och sjukvården

Förtroendet för vården är lågt hos invånarna i Västra Götaland med undantag för 1177 Vårdguiden på telefon som har högt förtroende. Väntetiderna till vården upplevs dessutom som orimligt långa.

Invånarnas låga förtroende är såklart en naturlig följd av att vi bland annat inte lever upp till vårdgarantin och att vi har problem med överbeläggningar. Det pågår åtgärder inom samtliga områden som SKL tar upp men vi måste intensifiera det arbetet, säger Ann Söderström.

Det har samtidigt aldrig varit så många anställda som nu inom hälso- och sjukvården i VGR. Borde inte det märkas i SKL:s rapport?

Vi har vårdpersonal som kämpar oerhört hårt varje dag för att ge bra vård. Men vi måste titta på hur vi är organiserade och om vi verkligen arbetar på det mest effektiva sättet. Det handlar inte om att springa fortare men att ha en organisation som främjar att vi skapar mesta möjliga värde för dem vi är till för. Inflytandet från de som arbetar i patientmöten måste öka och vi måste bli bättre på att hela tiden se och arbeta med förbättringar, säger Ann Söderström.

I Västra Götalandsregionen pågår redan ett genomgripande förändringsarbete för att modernisera och förbättra vården för invånarna i Västra Götaland. Det handlar om att flytta vården närmare invånarna, att ytterligare förbättra vårdens kvalitet och att utveckla digitala tjänster så att vården blir mer tillgänglig.

God medicinsk kvalitet

SKL:s rapport innehåller även positiva signaler, såsom att VGR har hög andel överlevande vid cancersjukdom och att andelen patienter som vårdas på strokeenhet är högre i VGR jämfört med riksgenomsnittet.

Detta är ett resultat av att vi arbetat systematiskt med att standardisera vårdprocesserna inom cancersjukvården, och att vi kommit en bit på väg i det systematiska kvalitetsarbetet men det är ett långsiktigt arbete och vi har mycket kvar att göra, säger Ann Söderström.

Inom flera sjukdomsgrupper har vi sett stora förbättringar de senaste 20 åren. Vi vet dock att vi har stora skillnader inom regionen. Detta måste vi arbeta med för att åstadkomma en jämlik vård, fortsätter Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör för VGR.

VGR:s avdelning Data och Analys går igenom SKL:s rapport ur ett VGR-perspektiv här. Enhetens uppdrag är att ta fram fakta och statistik, göra analyser, uppföljningar och utvärderingar av hälso- och sjukvården.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Hälso- och sjukvårdsrapporten beskriver den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården i Sverige. Tillgänglighet, kostnader, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på sjukvården redovisas, liksom medicinska resultat för olika sjukdomsgrupper.

Hela rapporten från SKL finns att hämta här.