Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Från att bara ha funnits i Göteborg är elbussarna nu på väg till åtta orter i Västra Götaland. Foto: Martina Koch

Elbussarna rullar ut över Västra Götaland

Göteborg, Uddevalla, Mölndal, Partille, Ale, Lidköping, Borås och Öckerö. Snart kommer elbussarna vara ett vanligt inslag i stadsbilden på flera ställen i Västra Götaland. Nästa år ska 230 elbussar gå i trafik och det gör Västtrafik störst i Sverige vad gäller elbussar.

– Det är en rejäl uppväxling från den nivå som vi är på idag. Vi visar verkligen att det är på riktigt, att vi vill, är på väg och kraftsamlar kring fossilfri kollektivtrafik, säger Ulrika Bokeberg, chef för infrastruktur och kollektivtrafik, Västra Götalandsregionen.

Elbussar i den västsvenska kollektivtrafiken har fram till i år endast funnits i Göteborg och då som begränsade pilotprojekt. Men i år sker en storsatsning. Uddevalla fick sina första elbussar i juni och härnäst står Ale på tur. Totalt ska åtta städer i Västra Götaland få elbussar under 2019 och 2020.

Högt uppsatta miljömål

Elektrifiering av fordonsflottan ses som en avgörande faktor för att nå hållbara transporter. VGR har tillsammans med flera andra aktörer som mål att Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region år 2030. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030.

– När det gäller elfordon finns det också andra fördelar förutom utsläppen, såsom minskat buller. Vi har kommit långt i kollektivtrafiken med fossiloberoende bränslen men elektrifieringen skapar både nytta och möjligheter för vårt näringsliv samtidigt som det är till nytta för klimatet så länge vi får elen från rätt håll, vilket vi får i Sverige, säger Ulrika Bokeberg.

Nya användningsområden

Samtidigt finns det kritik mot batterierna i elfordon. Västtrafik jobbar tillsammans med Skånetrafiken och Storstockholms Lokaltrafik, SL kring hur man kan ställa krav på trafikföretagen och batterierna. En annan viktig del är att hitta nya användningsområden för gamla batterier säger Hanna Björk som är hållbarhetschef på Västtrafik.

– Vi vet om problematiken som finns runt kobolt och vi arbetar för att vara en röst för att göra förhållanden bättre. I projektet Electricity har vi testat att använda gamla elbussbatterier till att lagra solenergi i fastigheter. Ju värdefullare en beståndsdel blir, ju attraktivare blir det med återanvändning och återvinning. Vi måste bli bättre på att plocka ut det som batteriet består av och använda igen, säger Hanna Björk.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: här kommer elbussarna i Västra Götaland

  • Ale: 5 bussar under sommaren 2019.
  • Uddevalla: 4 bussar med start juni 2019.
  • Lidköping: 11 bussar hösten 2019
  • Borås: 10 bussar hösten 2019
  • Öckerö: 5 bussar, december 2020.
  • Göteborgsområdet (Göteborg, Mölndal, Partille): 60 elbussar under 2019 och ytterligare 130 bussar 2020.

Fakta: Electricity

Västra Götalandsregionen och Västtrafik är två av flera samarbetspartners i projektet ElectriCity, I projektet samarbetar industri, forskning och samhälle för att utveckla och testa lösningar för elektrifierade transporter. De eldrivna bussarna på linje 55 och 16 i Göteborg är en del av projektet.

Läs även i VGRfokus: Elektrifierad fordonsflotta – en nyckel till hållbar framtid