Bil på Norra Älvsborgs sjukhus
Två av femton slutenvårdsplatser på avdelning 57 på NÄL viks för brukarstyrda inläggningar. Foto: Eng Foto

När livet blir alltför jobbigt kan vissa patienter med självskadebeteende och risk för självmord välja att läggas in sig själva på en psykiatrisk vårdavdelning. Metoden kallas brukarstyrd inläggning och införs nu i NU-sjukvården. Sedan tidigare finns den på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Kungälvs sjukhus.

– Det handlar om att jobba förebyggande och få verktyg att hantera tidiga signaler istället för att vänta med att söka vård till man blivit väldigt sjuk. Då är det bättre att lägga in sig lite tidigare på frivillig basis, säger Viktoria Skeie, som är biträdande verksamhetschef för NU-sjukvårdens vuxenpsykiatriska slutenvård.

För personer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom

Brukarstyrd inläggning finns för patienter som har emotionellt instabilt personlighetssyndrom, även kallat borderline personlighetssyndrom. Som patient kan man lägga in sig själv högst tre nätter per gång och som mest tre gånger per månad. Innan man får tillgång till brukarstyrd inläggning upprättas det en tydlig behandlingsplan. Planen görs under en period när individen inte är i kris och under en period med brukarstyrd inläggning fortsätter man med besök och behandling i öppenvården, som planerat.

Bild på Viktoria Skeie
Viktoria Skeie. Foto: Emma Bergman

– Arbetssättet främjar självbestämmandet och delaktigheten hos individen. Vi är därför jätteglada att nu kunna erbjuda även våra patienter i NU-sjukvården brukarstyrd inläggning, säger Viktoria Skeie.

–  Dessa patienter såklart alltid välkomna att söka som vanligt vid akutmottagningen när de har behov av en läkarbedömning och eventuell inläggning på sedvanligt vis, fortsätter Viktoria.

Forskning visar goda resultat

Metoden kommer från Nederländerna och i Sverige har Region Skåne varit föregångare. Där har en forskningsstudie nyligen avslutats som visar att arbetssättet ger positiva effekter. Patienterna har bland förbättrat sin förmåga att ta sig utanför sitt hem, att koncentrera sig, ta hand om hushållet och vara delaktiga i samhället.

– Bara att möjligheten till brukarstyrd inläggning finns skapar en trygghet. De sjukhus som har infört metoden ser att patienternas funktionsförmåga förbättras och att frekvensen av självskadebeteende och tvångsvård minskar, säger Viktoria Skeie.

Hur gör man om man vill få möjlighet till brukarstyrd inläggning?

– Det här är för patienter som redan har ett stort behov av det vi kallar inneliggande vård. Om man har funderingar kring om det här är något för just mig, så kan man ta kontakt med sin behandlare i den psykiatriska öppenvården eller sin kontakt i slutenvården. Det görs alltid sedan en läkarbedömning om det här är ett koncept som kan fungera för individen, säger Viktoria Skeie.

Text: Emma Bergman och Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Har du självmordstankar?

Om du har självmordstankar ska du inte hålla det för dig själv, utan då behöver du söka hjälp. Prata med någon du har förtroende för, ring en stödlinje eller sök vård. Självmordstankar är vanligt, och ingenting att skämmas över. Du är inte ensam.

Mer information och kontaktuppgifter här på 1177

Behöver du hjälp?

Vid psykiska problem som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner, ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. När vårdcentralen är stängd kan en jourcentral hjälpa dig.

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp via en vårdcentral eller en  jourcentral. Du kan också kontakta en psykiatrisk akutmottagning.

På vissa orter finns psykiatriska akutteam och mobila fältteam som kan göra hembesök. Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 kan hjälpa till att förmedla kontakter.

Är det en akut farlig situation – ring nödnumret 112.

Mer information och kontaktvägar här.

Läs även:
Fler unga får snabb hjälp mot psykisk ohälsa
Nu mår David bra igen – tack vare terapi på nätet
Fler kan få hjälp mot självskada med ny metod