Oväntat många operationer gör sommaren extra tuff för sjukhusen. Foto: Paul Björkman

Det har varit en tuff inledning på sommaren för sjukhusen inom Västra Götalandsregionen. Ovanligt många operationer har gjort läget extra ansträngt.

– De två första veckorna efter midsommar har varit väldigt tuffa i regionen med väldigt hög beläggning. Särskilt för Södra Älvsborgs sjukhus som tvingats öppna många extra vårdplatser, säger Marga Brisman, som är biträdande regionchefläkare på Västra Götalandsregionen.

Södra Älvsborgs sjukhus hade förra veckan en beläggningsgrad på 122 procent och NU-sjukvården 111 procent. Även på andra sjukhus har beläggningsgraden varit hög och en orsak är att det är färre vårdplatser öppna denna sommar jämfört med förra.

Men något som gör läget än mer ansträngt jämfört med tidigare år är att det är fler operationer än vanligt den här sommaren.

Bild på biträdande regionchefläkare Marga Brisman
Marga Brisman

– Det är ovanligt många akuta och subakuta operationer vilket i sin tur innebär att patienterna ”fastnar” på vårdplatserna och inte kan lämna sjukhusen, säger Marga Brisman

Brist på personal i NU-sjukvården

Svårigheten att rekrytera sjuksköterskor påverkar också antalet vårdplatser men i sommar fattas det även undersköterskor på vissa avdelningar inom NU-sjukvården.

– Vi hjälps åt och lånar vårdplatser mellan olika verksamheter för att avlasta och utjämna toppar. Det är extra viktigt att samarbeta nu under sommaren. Akutlistan på operationsavdelningen har varit lång men hanterbar hittills, just tack vare gott samarbete inom sjukhuset, säger Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör, NU-sjukvården.

Hanterbart på SU

De vanligtvis kritiska veckorna efter midsommar har varit tuffa för Sahlgrenska universitetesjukhuset, men i stora drag har man klarat den höga belastning som varit.

– Situationen på sjukhuset har gått att hantera, men det har varit överbeläggningar på samtliga sjukhustomter. Sahlgrenska och Östra sjukhuset har haft det mest ansträngt den senaste tiden, säger Boel Mörck, områdeschef och jourhavande sjukhusdirektör.

Hittills har respektive verksamhet, och de medarbetare som är i tjänst, lyckats lösa de mest akuta situationerna med tillfälliga lösningar.

Tätt samarbete mellan sjukhusen

Minst en gång per vecka sker det samverkansmöten mellan sjukhusen där sjukhusens belastning gås igenom och om sjukhusen behöver stötta varandra. Till exempel har Skaraborgs sjukhus och Alingsås sjukhus erbjudit att hjälpa till och ta en del operationer.

– Våra medarbetare ställer upp när det behövs, är väldigt lojala och vi har ett bra samarbete mellan förvaltningarna under sommaren. Vi använder hela Västra Götalandsregionen som en resurs och nu har det lättat något när det gäller vårdplatssituationen även om det fortfarande är högt tryck på operationerna, säger Marga Brisman.

Kan man som invånare lita på att man får vård?

– Ja, absolut! Vi tar alltid hand om de som är akut sjuka och de som måste vårdas på grund av sin sjukdomsbild, exempelvis om man har en tumörsjukdom. Det vi drar ner på sommaren, under semestertider, är den planerade vården. Men är du akut sjuk får du hjälp.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Läs även:

Tufft att rekrytera inför sommaren