Antalet personer som fyllt 80 år är 65 procent fler om 20 år. Kommer de att vara friskare än dagens 80-plussare eller hur ska vi klara ett ökat behov av vård och omsorg när färre kan utföra jobben?

Om 20 år är antalet invånare i Västra Götaland som fyllt 80 år 65 procent fler än idag. Det visar den senaste befolkningsprognosen för 2019-2040. En äldre befolkning är mer vårdkrävande samtidigt som antalet personer som kan arbeta i vården minskar.

– Det kommer att bli tufft för många kommuner där antalet barn och äldre är fler än dom som är 20-64 år, säger Cecilia Olbin Gard, regionutvecklare i Västra Götalandsregionen (VGR) som sammanställt rapporten.

Statistiken baseras på siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB) och VGR har gjort en befolkningsprognos för Västra Götaland där det även finns prognoser för varje kommun.

Oroande

2018 fanns det cirka 86 000 invånare som fyllt 80 år i Västra Götaland. Det antalet beräknas öka med 65 procent till 2040, till 142 000 invånare. Det innebär att andelen äldre i befolkningen ökar från fem till sju procent 2040.

Övriga åldersgrupper ökar också i antal med mellan 9–14 procent. Både andelen barn (0–18 år) och invånare 65–79 år i befolkningen beräknas vara ungefär oförändrad, 22 respektive 14 procent. Andelen av befolkningen i åldrarna 19–30 år respektive 31–64 år beräknas minska med cirka en procentenhet vardera.

– Jag tycker att det är oroande och det är bra att de här frågorna lyfts. Och att man kanske borde lyfta dem ännu mer vad man gör, säger Cecilia Olbin Gard.

Omvårdnadsrobotar

Utvecklingen mot en åldrande befolkning är ingen nyhet i sig men i årets rapport har befolkningsökningen skrivits ner jämfört med tidigare, bland annat eftersom SCB tagit hänsyn till den minskande invandringen. Dessutom kommer inte barnafödandet att öka vilket också avspeglar sig i prognosen.

Hur ska samhället hantera utmaningen med att färre ska ta hand om fler?  Har den medicinska utvecklingen kommit så långt om 20 år att äldre människor är ännu friskare än idag? Vilken roll kan omvårdnadsrobotar spela och vad kan ha hänt för övrigt inom teknik och digitalisering? Det vet vi inte, lika lite som vi för 20 år sedan visste vad vi idag kan göra med en mobiltelefon.

Stora insatser

Inom VGR pågår ett stort omställningsarbete där digitalisering med syfte att förenkla och underlätta vården är en av flera delar.  VGR har ambitionen att bli mer attraktiv som arbetsgivare och det kommer att krävas stora insatser för att förmå tillräckligt många att välja ett vårdyrke.
Men den yngre delen av befolkningen kommer också att behövas inom andra områden i samhället. Alla varken kan eller vill arbeta inom vården. Så något enkelt svar finns inte på hur bemanningsfrågan ska lösas i relation till befolkningsprognosen.

Länk till befolkningsprognosen

Läs också:

Här är yrkena med störst chans till jobb

9 av 10 sjuksköterskor är kvinnor – fler män borde testa yrket

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Andelen av befolkningen som är 65 år eller äldre prognostiseras öka i samtliga delregioner. Skaraborg och Fyrbodal har idag den högsta andelen invånare 65 år eller äldre och beräknas ha det även 2040, drygt 25 procent förväntas vara 65 år eller äldre.

Även i Göteborgsregionen och Sjuhärad ökar andelen äldre, men Göteborgsregionen förväntas även framöver ha en betydligt lägre andel äldre än övriga delregioner.