Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Liselott Björklund möter patienter via appen Mitt vårdmöte. Foto: Paul Björkman

Ny app samlar VGR:s vård via videomöten

Videomöten med din transplantationsläkare, hälsocoach eller logoped. Gruppträning på distans eller videosamtal med psykiatriker. Vård genom digitala videomöten kan se ut på många sätt och delar av Västra Götalandsregionens, VGR, utbud samlas i appen Mitt vårdmöte.

Appen är i en uppstartsfas och från starten finns exempelvis tjänster som Hälsocoach online, NU-sjukvårdens logopedimottagning, amningsmottagningen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och teckenspråkstolkning på distans. Teckenspråkstolkning på distans är än så långe på försöksstadiet och tolkanvändare får anmäla sitt intresse. Men tjänsten ska ge både ökad tillgänglighet och trygghet.

– Genom distanstolkning ökar vi tillgängligheten främst genom att tolken inte behöver resa. Vi kan också utnyttja våra tolkresurser mer effektivt. Om det inte finns tolk tillgänglig i exempelvis Göteborg vid ett tillfälle men någon ledig i Skövde, kan vi täcka upp för varandra, förklarar Linda Malmberg, verksamhetsutvecklare på Habilitering & Hälsa.

Det finns även tillfällen då döva eller hörselskadade personer inte vill att tolken ska närvara fysiskt i rummet. Det kan handla om besök hos gynekolog eller inom psykiatrin. Det finns även behov av teckenspråkstolkning utomlands när tolkanvändaren är ute och reser.

Fler verksamheter på gång

Inledningsvis ligger ett 15-tal olika vårdverksamheter i startgroparna för att erbjuda videomöten via Mitt vårdmöte. Till exempel barn och dietistmottagningen på Norra Älvsborgs länssjukhus, ungdomsmottagningen vid Angereds närsjukhus och ett flertal verksamheter vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Inom specialistsjukvården är VGR bland de första landsting och regioner som satsar på att brett införa och erbjuda digitala vårdmöten. Under året kommer takten i införandet att öka successivt, med målet att alla förvaltningar som vill komma igång ska ha fått hjälp med etableringen i slutet av året, säger projektledaren Johan Olsson.

Invånare och patienter förväntar sig digitala vårdmöten

Sedan tidigare har Västra Götalandsregionen appen Närhälsan online där patienter kan träffa primärvårdens läkare, sjuksköterskor och psykologer i digitala videomöten. Mitt vårdmöte samlar istället exempelvis slutenvård, specialistvård och psykiatri. Vård som inte ingår i det fria vårdvalet.

Stor vikt har också lagts vid patient- och informationssäkerheten när lösningen har tagits fram. Mitt Vårdmöte är en CE-märkt medicinteknisk produkt och följer Patientdatalagen, GDPR och Datainspektionens övriga regler och beslut.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: här hittar du Mitt vårdmöte.

Android

Apple

Läs även:

Gratis hälsocoachning året ut via ny vårdapp

Närhälsans vårdapp sparar miljoner – nu möjligt att träffa även psykologer och sjuksköterskor