Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Patienter får fel information om vårdgarantin

Sjukhusen i Västra Götalandsregionen (VGR) lyckas inte hålla vårdgarantin inom flera områden trots att det finns pengar att köpa vård för hos andra vårdgivare. Nu kräver patientnämnderna besked av regionstyrelsen.

VGRfokus har tidigare berättat om att patienter som väntar på operation på sjukhusen i VGR inte får veta att de kan få operation snabbare någon annanstans. Nu har de fem patientnämnderna gemensamt skrivit brev till regionstyrelsen där de lyfter fram bristerna i vårdgarantin.

Det är sjukhusens ansvar enligt lag att aktivt se till att patienterna får sin operation, utredning eller behandling inom vårdgarantins 90 dagar.

– Som patient ska du inte behöva kunna lagen och ställa frågorna själv. Ser läkaren att garantitiden inte kan hållas ska denne tala om vilka alternativ som finns. Det är viktigt att vi alltid informerar patienterna om denna möjlighet, säger Levi Siljemyr, Koncernkontoret, VGR.

20 miljoner kvar

Enligt patientnämnderna får patienterna i många fall helt andra svar.

”I vissa ärenden gav verksamheten information om att vårdgarantin inte gällde eller att det inte fanns avtal eller ekonomi för att sända remissen till vårdgivare i annat landsting”, skriver patientnämnderna.

– Eftersom vi får använda andra regioners avtal så är detta inget problem som vi har stött på. Pengar finns och det har vi vid upprepade tillfällen informerat sjukhusen om, säger Levi Siljemyr.

Under 2018 öronmärkte VGR 100 miljoner kronor för att patienter, som väntat länge, skulle kunna få sina operationer gjorda hos en annan vårdgivare. När året var slut fanns fortfarande 20 miljoner kvar som hade kunnat komma patienterna till del.

Under 2019 har Hälso- och sjukvårdsstyrelsen avsatt ännu mer pengar, 140 miljoner kronor, att köpa vård för.

Privata vårdgivare

Samtliga sjukhus i VGR har fått besked om att de kan hänvisa patienter till privata vårdgivare som har avtal med någon region runt om i Sverige. Räkningen för vården betalar VGR centralt. Att erbjuda patienter möjligheten till snabbare hjälp har inte belastat sjukhusens budgetar. Valet att tacka ja och resa de extra milen gör patienterna själva.

Nu vill patientnämnderna veta vilka åtgärder som pågår och planeras med anledning av att vårdgarantin inte uppfylls. De vill också ha svar på hur regionstyrelsen, som har tillsynsansvaret, ska säkerställa att sjukhusen ger patienterna tillräcklig information om vad vårdgarantin och valfriheten i vården innebär.

Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) ser allvarligt på patienter inte får rätt information om sina möjligheter att få vård i tid.

– Vi kommer ge Koncernkontoret i uppdrag att ytterligare förstärka det regionala ansvaret för kommunikationen kring vårdgarantin. Det är uppenbart att de insatser som hittills gjorts inte är tillräckliga, säger han.

Kolla med din läkare

Just nu är det omkring 10 000 patienter som har väntat i mer än 90 dagar på operation i VGR. Då handlar det om operationer som inte är akuta och som omfattas av vårdgarantin. Till exempel icke akuta operationer av knän, höfter, ryggar, gallor, bråck, gynekologi, urologi, öron-näsa-hals och grå starr.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Så får du tillgång till operationerna

  • Om du inte kan få vård inom garantitiden ska din vårdkontakt på sjukhuset erbjuda dig att få vård hos en annan vårdgivare. Tackar du ja, kommer vårdgivaren se till att du kontaktas av den nya vårdgivaren
  • Du frågar själv din läkare eller annan vårdkontakt om möjligheten finns
  • Du kan ringa VGR:s gemensamma telefonnummer för vårdgaranti och valfrihet, 020-44 55 55, för att få mer information

Läs mer om regler och rättigheter i vården

Fakta vårdgarantin

Vårdgarantin innebär att en patient ska erbjudas besök inom 90 dagar, räknat från den dagen beslut om remiss fattades. Om patienten har sökt vård med egenremiss, gäller väntetiden från den dagen remissen har kommit in till den specialiserade vården.

Patienten ska erbjudas tid till operation inom 90 dagar, räknat från den dag beslut om behandling togs.

Samma sak gäller utredning eller behandling, exempelvis inom psykiatrin.

Läs också:

Så kan du få operation snabbare – VGR köper vård för 100 miljoner

Nya okända möjligheten – tusentals patienter i VGR kan få operation snabbare

VGR satsar 100 miljoner på att korta operationsköer