Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Att våga fråga och att sedan lyssna är ett av de viktigaste stegen i första hjälpen till psykisk hälsa.

Första hjälpen i psykisk hälsa lika viktig som hjärt/lungräddning

Alla kan bidra till att hjälpa andra som mår dåligt. Om du misstänker att någon funderar på att ta sitt liv finns det några saker du kan göra.

Varje år tar cirka 200 personer sitt liv i Västra Götaland. Ytterligare minst 2000 försöker.

– Utbildning i att förhindra suicid borde vara lika obligatorisk som hjärt/lungräddning, säger Terese Lomgård, folkhälsostrateg i Strömstads kommun.

Strömstad är en av flera kommuner i Västra Götaland som sedan några år utbildar sina medarbetare i hur man förhindrar suicid.

Alla medarbetare i kommunen erbjuds utbildningen. Över 250 har utbildats och efter höstens kurser är det ytterligare 80 då efterfrågan har varit stor och kurserna är fullbokade.

Våga ta kontakt

–  Det är glädjande att så många hos oss vill jobba förebyggande mot suicid. Alla ser vikten av det för det gäller ju inte bara att se dem man möter i sin yrkesroll, utan även chefer, arbetskollegor, familj, vänner, ja alla man möter, säger Terese Lomgård.

Terese Lomgård

Utbildning är förstås bra, men alla kan göra något genom att vara lyhörd, våga ta kontakt, lyssna och stötta.

– Det kan ju vara en arbetskamrat, släkting eller kompis som går och bär på tankar om att ta sitt liv. Du kommer långt med att vara öppen, fördomsfri och lyssna, säger Marie Persson, psykiatrisjuksköterska och en av kursledarna i Strömstads kommun.

Hur upptäcker jag att någon är i riskzonen?

– Om någon verkar må dåligt, ta kontakt på ett naturligt sätt och försök vara lyhörd för om personen faktiskt mår sämre än vad hen säger. Våga fråga hur det är med livslusten. Min erfarenhet är att du nästan alltid får uppriktiga svar, som om man väntat på frågan, säger Marie Persson.

Om samtalet leder till att du får reda på att personen har planer på att ta sitt liv behöver du bedöma hur allvarligt läget är.

Marie Persson

– Lyssna öppet och fördomsfritt utan egna värderingar och utan att skuldbelägga. Och gå absolut inte in i en allians med den som mår dåligt och lova att hålla tyst om det, säger Marie Persson.

Hur akut?

Enligt Marie Persson är de flesta tacksamma över att få någon att prata med om hur de har det. Och att sätta ord på sina tankar kan avdramatisera och göra att man få hoppet tillbaka.

– Men förstår du att det verkligen är allvar så är det ju antingen akut eller mindre akut. Är det akut får personen inte lämnas ensam och du måste tillkalla hjälp. Är det mindre akut kan du stödja personen i att söka hjälp. Erbjud dig till exempel att hjälpa till med att förmedla en professionell kontakt med till vårdcentralen eller titta tillsammans på webben efter stödlinjer.

Marie Persson vill också ge rådet att ta hand om sig själv och inte ensam bära på svåra upplevelser.

Det kan då vara bra att ha någon att prata med om vad som har hänt. Tänk på att inte röja namn eller andra uppgifter om vilken person du har varit i kontakt med.

– Tyvärr måste vi också inse att det finns självmord som inte hade kunnat förhindras och det är då viktigt att inte känna skuld för det som har skett, säger Marie Persson.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Lite mer än en fjärdedel av länets 49 kommuner ingår i samarbetet kring utbildningen i MHFA som finansieras av Västra Götalandsregionen (VGR).

Mental Health First Aid, som utvecklats i Australien, på svenska benämnt Första hjälpen till psykisk hälsa, är ett utbildningsprogram avsett för allmänheten. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Här kan du läsa mer om  utbildningen i MHFA

10 september är den internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

Länkar till mer information:

suicidezero.se