Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Det finns fler sätt att manifestera för klimatet än att just strejka menar arbetsgivare och fackföreningar i Sverige. Foto: Pixabay och Markus Spiske CC BY 2.0

I stället för klimatstrejk, klimatsamtal?

Många sluter upp bakom klimatveckan och den stora klimatstrejk som organisationen Fridays for future utlyst. Men för anställda i Sverige är det svårt att klimatstrejka på arbetstid. Därför uppmanar varken fackföreningar eller offentliga arbetsgivare såsom Västra Götalandsregionen till strejk.

– Som arbetsgivare uppmuntrar vi våra medarbetare att engagera sig för ett hållbart samhälle och ett förbättrat klimat. Men som arbetsgivare är vi också ansvariga för att varje dag, dygnet runt, leverera samhällsviktiga välfärdstjänster till behövande invånare, säger Marina Olsson som är personaldirektör på Västra Götalandsregionen.

Därför anser VGR liksom Sveriges kommuner och landsting, SKL, och de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona att medarbetares engagemang i klimatstrejker – den 27 september och alla andra dagar – bör ske utanför arbetstid, exempelvis under raster och genom användande av flextid.

Marina Olsson, personaldirektör VGR. Foto: Peter Wahlström
Marina Olsson. personaldirektör

– Om det finns förslag på gemensamma aktiviteter som inte påverkar arbetet så ser vi det som positivt. Att möta klimatförändringarna och stärka hållbarhetsarbetet är viktiga frågor som vi jobbar med dagligen, säger Marina Olsson.

Fackförbund uppmanar till samtal

Även fackföreningarna inom välfärdssektorn har på central nivå meddelat att de inte kommer att uppmana till någon strejk. Flera förbund uppmanar istället sina medlemmar till samtal och aktiviteter på arbetsplatsen.

– Under klimatveckan hoppas jag att många medlemmar i Vårdförbundet tar tillfället i akt att samlas över en fika, träffas på medlemsmöten och i samband med APT på arbetsplatsen lyfter frågan om hur de tillsammans med arbetsgivaren konkret kan utveckla verksamheten på arbetsplatsen i en mer hållbar riktning, säger vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro i ett pressmeddelande.

– Vi tror på en ambitionshöjning. Fackföreningsrörelsen bör gemensamt öka takten och arbeta för klimatsmarta lösningar på arbetsmarknaden, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

VGR vill vara föregångare

Som en av de största arbetsgivarna i Sverige vill VGR vara en föregångare genom sitt eget klimatarbete. VGR:s miljö- och klimatstrategi säger bland annat att senast 2030 ska enbart förnybar energi användas inom kollektivtrafiken. Ett steg i den riktningen togs i somras när Västtrafik upphandlade över 220 elbussar.

Internt jobbar VGR med att minska sin miljöpåverkan genom att bland annat minska energianvändningen i egna lokaler, utbilda måltidspersonal i klimatsmart mat, mindre miljö- och hälsofarliga ämnen och hållbar resursanvändning.

Västra Götalandsregionen driver också, tillsamman med Länsstyrelsen i Västra Götaland, kraftsamlingen Klimat2030 för att tillsammans med andra aktörer driva på omställningen till en klimatsmart region.

Gustaf Zettergren, miljöchef, VGR. Foto: Catharina Fyrberg
Gustaf Zettergren, miljöchef

– Vi har ett oerhört ambitiöst klimatarbete i VGR både inom vår egen organisation, inte minst Västtrafik men också inom vårt regionala utvecklingsansvar som vi verkligen kan vara stolta över. Det är ett arbete vi måste fortsätta med och utveckla, säger Gustaf Zettergren, miljöchef Västra Götalandsregionen.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Läs om Västra Götalandsregionens miljöarbete här: