Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Det är fortsatt hög belastning på vården i VGR. Foto: Kent Eng

Kostnaderna för inhyrd personal minskar i Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen, VGR, har hittills i år minskat kostnaderna för inhyrd personal med 68 miljoner kronor jämfört med förra året. För första gången är VGR nu oberoende av hyrpersonal.

Stefan_Petersson, verksamhetschef SU och samordnare för VGR:s arbete kring hyrpersonal. Foto: Andreas Kron
Stefan_Petersson, verksamhetschef SU och samordnare för VGR:s arbete kring hyrpersonal. Foto: Andreas Kron

– Det känns fantastiskt. För tre år sedan startade vi ett arbete, ihop med samtliga regioner och landsting, för att bli oberoende av hyrpersonal och nu skördar vi frukten av det arbete vi startade. säger Stefan Petersson, verksamhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och som samordnar VGR:s arbete kring hyrpersonal.

VGR har liksom andra regioner i Sverige haft problem med ökande kostnader för inhyrd vårdpersonal. Därför startades ett gemensamt arbete 2016 för att minska beroendet av inhyrd vårdpersonal.

För VGR:s del har det under de här tre åren bland annat inneburit att alla processer kring köpt bemanning har gåtts igenom, nya avtal med bemanningsföretagen har tagits fram och centrala delar kring bemanning med hyrpersonal har centraliserats.

För att behålla personal har VGR exempelvis dubblat ob-ersättningen nattetid, fler AT och ST-tjänster, färre anställda per chef och jobbar med uppgiftsväxling, så att vårdpersonalens kompetens tas tillvara på bättre sätt.

– Alla förvaltningar har varit involverade i arbetet och vi har haft ett starkt stöd av regionledningen. Vi gör nu betydligt färre dyra direktupphandlingar från bemanningsföretag och vi försöker endast ta in hyrpersonal när det är akut brist, säger Stefan Petersson.

Fortfarande svårt att hitta allmänspecialister

VGR minskar hyrkostnaderna när det gäller läkare och sjuksköterskor till såväl sjukhus som habilitering och hälsa. Men inom primärvården, Närhälsan, är det fortfarande svårt att hitta vårdpersonal.

– Det finns en nationell brist på specialister inom allmänmedicin och vi hade behövt ha mer egna allmänmedicinläkare inom Närhälsan. Vi köper också en del specialistsjuksköterskekompetens inom exempelvis operation, anestesi och intensivvård. Vi måste fortsätta vårt arbete ihop med förvaltningarna och vi tittar på hur vi kan hjälpa varandra över gränserna, mellan olika sjukhus och andra vårdverksamheter, säger Stefan Petersson.

Bland annat tittar VGR på formerna för en intern bemanningspool, där vårdpersonal kan gå mellan förvaltningarna. Stefan Petersson menar att många som väljer bemanningsbranschen vill vara flexibla, ha omväxling och då måste VGR också kunna erbjuda det då förvaltningarna stundtals har svårt att hjälpa varandra över gränserna med personal.

VGR oberoende av bemanningsföretag

När Sveriges kommuner och landsting, SKL, jämför regionernas hyrkostnader ligger Västra Götalandsregionen bra till. Sett över alla regioner ökar hyrkostnaderna med 3,7 procent första halvåret i år men VGR är en av 10 regioner som minskar sina kostnader.

För att kunna säga att man är oberoende av inhyrd vårdpersonal har SKL satt ett tak på att max två procent av den totala personalkostnaden får vara hyrkostnader. VGR har dansat kring gränsen en tid och är i SKL:s senaste sammanställning nu strax under två procent.

– Ibland behövs hyrpersonal och då ska det vara okej, om man till exempel behöver göra en särskild insats och ta hand om särskilda vårdköer, då ska vi kunna göra det. Men för patientsäkerheten och vårdkvaliteten är det viktigt att vi har vår egen personal i så stor utsträckning som möjligt. Det blir en bättre kontinuitet för patienterna som får träffa samma personal och en sammanhållen arbetsgrupp skapar en bättre arbetsmiljö, säger Stefan Petersson.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Västra Götalandsregionens kostnader för inhyrd personal

Jan – Aug 2019 Jan – Aug 2018 Skillnad
Sjukhus 197 993 272 331 -74 338
Närhälsan 144 542 135 641 8 901
Habilitering och hälsa 212 3 679 -3 467


Kostnader per yrkeskategori

Jan – Aug 2019 Jan – Aug 2018 Skillnad
Läkare 260 546 316 719 -56 173
Sjuksköterskor 78 900 87 452 -8 552
Övrig personal 3 300 7 480 -4 179


Läs även:

Tidigare artikel i VGRfokus: Arbetet för att minska hyrpersonal i vården intensifieras
SKL:s rapport över bemanningstrenden. Publicerad 2019-09-19