Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Personer med egen erfarenhet av hälso- och sjukvård behövs för att utveckla vården. Foto: Pixabay och iStock.

Levande bibliotek ska bidra till bättre vård i Västra Götalandsregionen

Nu finns chansen för patienter och närstående att utveckla framtidens vård tillsammans med verksamheterna i Västra Götalandsregionen. Under hösten kommer ett så kallat levande bibliotek byggas upp i VGR, där ”böckerna” just består av patienter och närstående.

Bild på Katrin Modig Pallin
Katrin Modig Pallin

– Det är patienterna och närstående som har den egna upplevelsen av hur hälso- och sjukvården fungerar och vi behöver utveckla hälso- och sjukvården tillsammans, säger Katrin Modig Pallin som är regional samordnare för personcentrerat arbetssätt i VGR.

Alla vårderfarenheter efterfrågas

I VGR har man använt exempelvis brukarråd och patientforum för att få med patienters och närståendes perspektiv i sitt utvecklingsarbete. Men ett levande bibliotek är en större satsning som ska komma fler verksamheter till godo. Det kan till exempel handla om att dela med sig av sin berättelse, delta i ett utvecklingsarbete, vara med på konferenser, workshops eller utvecklingsdagar. Förhoppningen är att minst 50 till 100 personer kommer att ingå och biblioteket kommer ha en kontinuerlig rekrytering av medverkande. Förutom det regionövergripande biblioteket kommer också Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, att bygga upp eget bibliotek som ska fungera på liknande sätt.

– Det ska vara personer med egen erfarenhet av hälso- och sjukvården, som patient eller närstående. Vi är intresserade av alla sorters erfarenheter och vill ha en stor bredd på deltagarna så vi kan spegla många olika perspektiv och matcha, säger Katrin Modig Pallin.

Region Jönköping föregångare

Levande bibliotek är något som finns på flera ställen i Sverige. Region Jönköping ses som föregångare inom vården och har sedan 2016 byggt upp sitt levande bibliotek. Idag har de drygt 50 levande böcker säger Annmargreth Kvarnefors som är ansvarig för Region Jönköpings levande bibliotek.

– Det finns stora vinster att få med patientperspektivet i allt fler sammanhang. Nyss hörde sjuksköterskeutbildningen på högskolan av sig om att de vill träffa personer med egen erfarenhet av de diagnoser de läser om i utbildningen. Och vi har ett forskningsprojekt på sjukhuset som kontaktat biblioteket för att de behöver patientrepresentanter, säger Annmargreth Kvarnefors.

– Vi tror vi vet vad patienter och närstående behöver, men sen när man träffar personer med egen erfarenhet har de fokus på helt andra saker, fortsätter Annmargreth.

Ett sätt att hjälpa till

Den som anmäler sitt intresse till det levande biblioteket förbinder sig inte till något annat än att då och då ta emot en förfrågan om att vara med i ett utvecklingsarbete. Den som deltar sedan blir ersatt för den tid hen lägger ner.

– Vi hör att våra verksamheter i VGR har svårt att hitta patienter och det här är ett sätt att hjälpa till. Vi börjar vår rekrytering nu och i början av nästa år hoppas vi kunna hjälpa verksamheterna med levande böcker för att tillsammans med patienter och närstående kunna utveckla vården, säger Katrin Modig Pallin.

I samband med att patienter och närstående rekryteras till det levande biblioteket sker också en rekrytering av patientmedverkan till Västra Götalandsregionens projekt om framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. FVM, är Västra Götalandsregionens viktigaste digitaliseringssatsning och innebär ett gemensamt IT-stöd där all patientinformation hamnar, oavsett var man är i vårdkedjan.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Så blir du en ”bok” i det levande biblioteket

Den som är intresserad av att medverka i det levande biblioteket eller FVM kan anmäla sig via följande länk: https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/patientsommedskapare

Det går också att mejla till: levande.bibliotek@vgregion.se