Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Diabetesvården blir allt bättre, antibiotikarecepten minskar och folk är nöjda med 1177 på telefon och webb. Men det finns också många brister i vården att förbättra visar VGR:s analys.

Vården i VGR – både bättre och sämre

Diabetessjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) håller hög kvalitet och har ofta klart bättre resultat än riksgenomsnittet. Det visar den årliga analysen av kvaliteten i vården.

Förbättringar ses även inom strokesjukvården där andelen patienter som får propplösande behandling ökar liksom andelen patienter som vårdas på strokeenhet.

Antibiotikarecept minskar

Positiva trender ses även inom hjärtsjukvården där andelen patienter som får kranskärlsröntgen inom rimlig tid ökar och där de flesta sjukhus har förbättrat sina resultat.

Under 2018 minskade antalet antibiotikarecept i Västra Götaland med ytterligare fyra procent jämfört med 2017. Variationen är dock stor mellan olika kommuner vilket kräver fortsatta insatser.

– Det är glädjande att vi kan se positiva resultat inom flera områden. Vi vet dock att vi har stora skillnader inom regionen. Detta måste vi arbeta med för att åstadkomma en jämlik vård, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Skillnaderna ökar

Verksamhetsanalysen pekar också på brister i vården. Det handlar bland annat om att patienter inte får vård inom rekommenderad tid eller att samarbetet mellan sjukhus inte fungerar optimalt. Som ett exempel kan nämnas att andelen patienter med höftfraktur som opereras inom 24 timmar, sjunker både i riket och i VGR. Skillnaderna mellan olika sjukhus i VGR har dessutom ökat det senaste året.

Lågt förtroende

Västra Götalandsregionens läkemedelskostnader har ökat jämfört med föregående år. Det gäller både sjukhusen och vårdcentralerna. Förklaringen är bland annat nya behandlingsriktlinjer och nya vårdprogram.

Verksamhetsanalysen redovisar också resultatet från Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019. Av resultatet framgår att befolkningen i Västra Götaland har något lägre förtroende för hälso- och sjukvård i stort än befolkningen i övriga riket. Förtroendet för 1177 sjukvårdsrådgivning via telefon och webb är däremot något högre än riksgenomsnittet.

– Invånarnas låga förtroende är såklart en naturlig följd av att vi bland annat inte lever upp till vårdgarantin och att vi har problem med överbeläggningar. Det pågår åtgärder inom dessa områden men vi måste intensifiera det arbetet, säger Ann Söderström.

Text: Åsa Elofsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta verksamhetsanalysen

I verksamhetsanalysen presenteras statistik för hälso- och sjukvården i Västra Götaland. Fokus ligger på kvalitet och tillgänglighet. Dessutom visas hur befolkningens sammansättning och storlek förändrats över tid. Verksamhetsanalysen ställs samman av Koncernavdelning Data och Analys.

Länk till verksamhetsanalysen