Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Flyget med organ från Island har precis anlänt till Göteborg och hämtas upp av transporten som ska ta dem till Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Transplantationskoordinatorerna Matilda Proos och Petra Vestlund har koll på allt i minsta detalj.

Isländska organ räddar liv i Sverige

Nyligen blev det tvåhundrade organet från Island transplanterat i Sverige. Isländska organdonatorer har tillsammans med transplantationsteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhus räddat liv i över 10 år. 

Den som transplanterats på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kan ha fått ett organ från en isländsk donator. I år har det gått 10 år sedan avtalet tecknades med den isländska försäkringskassan, under den här tiden har de isländska donatorerna genererat 200 organ som transplanterats. Varje organdonator kan hjälpa upp till åtta personer till ett bättre liv.

Men utan teamet som står bakom varje steg i den minutiösa processen skulle  varken en donation, eller en transplantation vara möjlig.

– Det är vårt ansvar att göra allt vi kan för att få tillgång till fler organ i vårt upptagningsområde. Samarbetet med Island är därför jätteviktigt. Det gör att fler invånare kan transplanteras. Och det är meningen med allt vi gör, säger Per Lindnér, verksamhetschef på Transplantationscentrum.

Varje samtal unikt

När ett organ blir tillgängligt, är transplantationskoordinatorn i centrum.

– Att ringa det där samtalet till en person som väntat på en transplantation – det är stort. Trots att jag jobbat här i över fem år nu, är varje samtal unikt, säger Petra Vestlund, transplantationskoordinator på SU med särskilt ansvar för Island.

Både hon och Per ingår i teamet som åker till donatorsjukhuset och genomför operationen där organen tas tillvara. Tiden från det att cirkulationen stängs av i donatorn/organen i samband med uttagsoperationen, till det att organen transplanteras i mottagaren och cirkulationen i organet startar igen är en avgörande faktor. Att hämta ett hjärta på Island och hinna tillbaka till operationssalen på SU tar cirka fyra timmar. Det är på gränsen, men inom ramen. Övriga organ har större marginal.

Att hämta ett hjärta på Island och hinna tillbaka till operationssalen och på SU tar cirka fyra timmar. Det är på gränsen, men inom ramen. Övriga organ har större marginal.
Att hämta ett hjärta på Island och hinna tillbaka till operationssalen på SU tar cirka fyra timmar. Det är på gränsen, men inom ramen. Övriga organ har större marginal.

Ny lag på Island

– Vi har ett väl fungerande samarbete med våra isländska kollegor på Landspitali. Kontinuitet är viktigt. Jag är därför extra glad att Akureyri, ett sjukhus på norra Island, de senaste åren haft sina donationer sedan slutet på 1990-talet, säger Petra.

Donationsfrekvensen på Island gjorde en brant stigning för några år sedan, och är idag i paritet med de högsta i Europa. Det finns flera förklaringar till detta. Den stora mediala uppmärksamheten kring några donationsfall, är en. Den 1 januari i år trädde även en ny lag i kraft som gör alla islänningar till donatorer, såvida de inte aktivt sagt nej. Per Lindnér med team på SU har varit rådgivande i denna fråga som under flera år har diskuterats i det isländska Alltinget.

Stort förtroende

Sahlgrenska International Care som ansvarar för avtalet med Island, ser kunskapsöverföringen som en viktig del. Ungefär vartannat år anordnas seminarier för vårdpersonal på Island, där expertis från SU delar med sig av det senaste inom transplantationsfältet. Då och då, kommer personal från Island till SU för att lära sig mer om vissa moment.

– Det är ett stort förtroende som Island gett oss. Alla isländska patienter som har behov av ett organ utreds först hemma innan de sätts upp på vår väntelista för att så småningom transplanteras i Göteborg. Det är en ära, och ett kvitto på att det vi gör är bra. I tider då vi har stora utmaningar på sjukhuset, inte minst med bemanningssituationen, får vi inte glömma att sträcka på oss lite. Vi är det enda centret i sitt slag i Skandinavien, och bland de bästa i världen. Det är därför vi kan ingå samarbeten likt dessa, säger Per.

Text: Paulina Sarbinowska
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

2009 tecknade Sahlgrenska International Care ett avtal om transplantationskirurgi och organdonationer med isländska försäkringskassan.

Fram till idag har Island donerat 200 organ. 132 islänningar har transplanterats.

SU:s upptagningsområde för transplantationer är: Västra Götalandsregionen, Sydöstra och Norra Sverige samt Island.

Varje år genomför Transplantationscentrum på SU cirka 300 transplantationer.

Vill du göra din donationsvilja känd? Anmäl dig till donationsregistret.

Oavsett, glöm inte att berätta din vilja för dina nära.