Varje år beräknas cirka 35 000 äldre i Sverige bli så sjuka av sina läkemedel att de måste få vård på sjukhus. Många av inläggningarna hade kunnat undvikas om patienterna haft rätt läkemedel från början.

Många vanliga läkemedel är mindre lämpliga för äldre. Ändå skrivs de fortfarande ut i stor utsträckning. Västra Götalandsregionen (VGR) är den vårdgivare som skriver ut näst flest olämpliga läkemedel till äldre. Här har 8,9 procent läkemedel som kan göra dem sjuka. Det är bara Jämtland/Härjedalen som har fler med 9,3 procent.

Psykofarmaka

VGR har arbetat intensivt med äldres läkemedel i mer än tio år och bland annat infört regionala riktlinjer som ställer högre krav än socialstyrelsens. Riktlinjerna anger vad man som läkare ska göra, hur man går tillväga och vem som är ansvarig. I den så kallade REK-listan finns detaljerade instruktioner om vilka läkemedel man ska se upp med i olika sammanhang och vilka man hellre bör välja.

– Kunskapen om äldres läkemedel har ökat betydligt och vi blir ständigt bättre. Men vi hade ett dåligt utgångsläge från början eftersom det funnits en lång tradition med hög förskrivning av bland annat psykofarmaka här på västkusten säger Christina Sjöberg, överläkare och expert på äldres läkemedel i VGR.

Biverkningar

Christina Sjöberg, överläkare och expert på äldres läkemedel i VGR
Christina Sjöberg, överläkare och expert på äldres läkemedel i VGR

Enligt Socialstyrelsen går det att förebygga runt 60 procent av sjukhusinläggningarna genom att följa de föreskrifter och riktlinjer som finns.

– Kanske i teorin, men verkligheten är mer komplicerad. I de bästa av världar kan man ta bort eller byta ut ett läkemedel och få en bra effekt av det. Men ibland är det svårt att avsluta en behandling utan att få biverkningar. Det bästa är ju om patienten får rätt läkemedel redan från början, säger Christina Sjöberg.

Det är komplext när det gäller äldre som ofta har flera sjukdomar som uppstått över tid och de kan ha för många läkemedel eller för få.

Rätt läkemedel

– Det är inte antalet läkemedel vi fokuserar på, utan det ska vara rätt läkemedel. Eftersom kroppen förändras med åren är det i högre åldrar viktigt att regelbundet se över läkemedelsbehandlingen, så att läkemedlen och doseringarna är anpassade till den äldre.

Därför har VGR gått längre än socialstyrelsens råd genom att ge alla som fyllt 75 år i Västra Götaland en fördjupad genomgång av sina läkemedel en gång per år.

Det är läkare på vårdcentralen som ska kartlägga läkemedelsbehandlingen och värdera att behandlingen är rimlig och säker. Samma sak gäller oavsett ålder vid inflyttning till särskilt boende, och inskrivning i hemsjukvård. En aktuell läkemedelslista ska dokumenteras och ges till patienten.

Sömnmediciner

– Det här följs upp med vårdcentralerna hur många läkemedelsgenomgångar de genomför. Men det kan naturligtvis bli bättre. Har du inte fått någon genomgång så ta kontakt med din vårdcentral säger Christina Sjöberg.

Vad kan jag mer göra som äldre eller närstående?

– Som närstående till någon som kanske inte kan föra sin talan – engagera dig och ställ frågor! Är du yngre – börja aldrig med sömnmediciner eller långtidsbehandling med starka smärtstillande. Ju äldre du blir desto mer riskfyllt blir det att ta den typen av läkemedel, säger Christina Sjöberg.

Läkemedel som är olämpliga för äldre finns inom många områden. Det gäller bland annat flera vanliga värktabletter, sömnmedicin, lugnande medel samt läkemedel  mot inkontinens.

Här är socialstyrelsens lista över läkemedel som är olämpliga för äldre

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Läs mer på 1177.se om äldre och läkemedel