Bild på olika travar med mynt och en karta som visar var sjukhusen finns i Västra Götaland.
Det extra statsbidraget är tillfälliga pengar efter en överenskommelse mellan regeringen, Centern och Liberalerna.

Västra Götalandsregionen (VGR) har fått extra statsbidrag på 602 miljoner kronor. Regionstyrelsen (RS) har beslutat om hur pengarna ska användas. 248 miljoner kronor ska täcka akutsjukhusens överproduktion av vård och VGR lägger 80 miljoner på att köpa in mer vård och utökade beställningar inom vårdgarantin, exempelvis ortopedi och ögonsjukvård.

De extra pengarna från regeringen är riktade till olika områden. 248 miljoner används för täcka vård som akutsjukhusen producerar utöver de vårdöverenskommelser som finns.

Sjukvårdspolitikerna beställer och budgeterar för en viss mängd vård för de olika sjukhusen men redan idag producerar sjukhusen mer vård än vad som är beställt. Inom sjukvården kallas det produktion över brutet tak och för att täcka den extra kostnaden finns sedan tidigare 250 miljoner kronor öronmärkta. Nu höjs ramen för brutet tak till 498 miljoner kronor.

Det innebär att sjukhusens ekonomi stärks och de får ersättning för den vård de ger utöver det sjukvårdspolitikerna beställt, den så kallade vårdöverenskommelsen. Fördelningen av pengarna utgår från de prognoser som finns för sjukhusens överproduktion under 2019. Det innebär att NU-sjukvården som varit bäst på att hålla sig till vårdöverenskommelsen får minst pengar medan Sahlgrenska Universitetssjukhuset som har störst överproduktion får mest.

– Vi behöver korta våra väntetider och hålla vårdgarantin. Vi har långa köer och det är viktigt att överproduktionen av vård riktas mot de områdena, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Så fördelas de extra pengarna per sjukhus:

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 121 mnkr
  • Skaraborgs sjukhus, 63 mnkr
  • Södra Älvsborgs sjukhus, 23 mnkr
  • NU-sjukvården, 5 mnkr
  • Sjukhusen i Väster, 36 mnkr

Genom de extra pengarna skapas förutsättningar för verksamhet och ekonomi i balans, så länge sjukhusen i och med detta beslut inte ökar sina kostnader skriver koncernkontoret i ett utlåtande till regionstyrelsen. Koncernkontoret menar också att det är viktigt att sjukhusen fortsätter sitt arbete med att se över hur många anställda man har, så att det inte är fler anställda än vad det finns pengar för.

En engångsumma

Beslutet om att höja ersättningen för brutna tak med 248 miljoner gäller endast för 2019.

På ett regionstyrelsemöte i början av september beslutades det även att använda statsbidrag 2019 till:

  • 53 miljoner går till akutsjukhusen och arbetet med jämlik cancervård.
  • 11 miljoner går till att upprätthålla stödjande funktioner inom ramen för regionalt cancercentrums arbete, för standardiserade vårdförlopp på nya diagnosområden och för en teknisk lösning för rapportering av vårdgarantin.
  • 4,5 miljoner öronmärks till Västra sjukvårdsregionen och ”Jämlik och effektiv vård med god kvalitet”.

Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se