Kom ihåg att alla känslor är okej!  Det är huvudbudskapet i en ny bok för barn som har en närstående med cancer.

– Syftet med boken är att ge barnen en möjlighet att få kort fakta om cancer, uttrycka sina känslor men även att ge utrymme för pyssel. Barn som närstående är en viktig fråga för oss. Vi tycker att den behöver uppmärksammas mer i vården än vad den gör idag, säger kurator Karin Dahlén Wetter.

Det är Karin som tillsammans med kollegorna Angelica Versén, Anna-Karin Damber har tagit fram boken eftersom de upplevde att det fanns ett behov av att ge barnen något konkret.

Känslor och reaktioner

Boken, eller snarare häftet, innehåller korta fakta och frågor och tar upp känslor och reaktioner som kan uppstå i samband med att en närstående har cancer. Beroende på barnens ålder kan de antingen läsa själva eller tillsammans med någon vuxen. Det är också möjligt att välja att skriva eller rita i boken. Den fungerar även som ett föräldrastöd i samtal med barn.

”Cancer har funnits längre än människan. Man har till exempel hittat cancer hos dinosaurier. Även växter kan få cancer” och ” Kom ihåg att det är ingens fel att någon får cancer, är exempel ur boken.

– Vi hoppas och tror att boken kommer underlätta för personalen att uppmärksamma barn som närstående eftersom de får något konkret att ge till barnen. Vi vill skapa möjlighet för barnen att ställa sina frågor och öppna upp för att de får uttrycka sina känslor, säger Angelica Versén.

Text: Anna Nilsson, Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta:

Boken som heter ”Hur känns det – när någon nära dig fått cancer?” har tagits fram av kuratorer i cancervården, med stöd av Regionalt cancercentrum väst. Den är tänkt att kunna delas ut av vårdpersonal inom cancervården i Västra Götalandsregionen (VGR) till barn vars närstående har cancer. Här kan du ladda ner boken i pdf-format

Karin Dahlén Wetter, Angelica Versén, Anna-Karin Damber är alla kuratorer inom cancervården i Västra Götalandsregionen. Tillsammans har de skapat boken ”Hur känns det när någon nära dig fått cancer?”. Foto: Anna Nilsson