Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Ewa Wennerholm, ansvarig för NU-sjukvårdens sprututbytesmottagning Fotograf: Madeleine Mattsson

Uppskattad mottagning för sprutbyte – nu öppnar en fjärde

Snart öppnar Västra Götalandsregionens (VGR) fjärde mottagning för sprututbyte, nu i Borås. Det har då gått drygt ett år sedan den första mottagningen öppnade, i Trollhättan och erfarenheterna därifrån är goda.

– Vi bedriver en verksamhet som är mycket uppskattad av patienterna. De har väntat på det här, säger Ewa Wennerholm som är ansvarig för NU-sjukvårdens sprututbytesmottagning.

Mottagningen som ligger på NU-sjukvårdens infektionsmottagning vänder sig till patienter över 18 år som injicerar droger. Den öppnades den 29 oktober förra året med syftet att minska spridning av blodsmitta, främja hälsa, förbättra livskvalitén och erbjuda en ingång till beroendevård.

Hepatit C har fångats upp

På mottagningen kan patienterna byta ut sina sprutor, kanyler och annan utrustning. De erbjuds också samtal som kan motivera till drogfrihet. Det finns även möjlighet att ta prover, få vaccinationer och tillgång till annan lättare sjukvård. Det har bland annat resulterat i att flera fall av hepatit C fångats upp.

– Det är en vanlig sjukdom om du tar narkotika med sprutor, som kan ge allvarliga leverskador om den inte behandlas. Den omfattas dessutom av smittskyddslagen, så det är verkligen tillfredsställande att vi hittat dessa patienter och kan ge dem vård, säger Ewa Wennerholm.

På sprututbytesmottagningen är för närvarande 54 patienter inskrivna. Det kan jämföras med att det i NU-sjukvårdens område finns cirka 150 personer som injicerar droger.

Dela ut Naloxon

Mottagningen i Trollhättan är öppen två dagar i veckan. Både från verksamhetens och patienternas sida finns önskemål om att utöka öppettiderna, men just nu finns varken ekonomi eller lokaler för att klara det. Istället fokuseras arbetet på att utveckla vården. I november börjar exempelvis mottagningen (efter utbildningsinsatser) att lämna ut Naloxon. Det är ett läkemedel som används vid överdos av opioider, till exempel heroin eller fentanyl.

– Det finns inget kontroversiellt i detta, utan är något som Socialstyrelsen rekommenderar. Att ha tillgång till Naloxon räddar liv, säger Ewa Wennerholm.

Under uppbyggnad

NU-sjukvårdens mottagning befinner sig liksom VGR:s andra sprututbytesmottagningar i Göteborg, Skövde och Borås fortfarande i en uppbyggnadsfas. VGR har i ett första läge beslutat att förlänga verksamheterna till och med 31 december 2020.

–  För mig handlar det här om jämlik vård och alla människors lika värde. Till oss kommer patienter som vården har svårt att nå på andra sätt. Här händer det att vi har kö i dörren. Vi känner att vi gör nytta, säger Ewa Wennerholm.

Text: Bodil Järnerot
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Fyra mottagningar i VGR

Efter att det kommunala vetot tagits bort beslutade regionfullmäktige i januari 2018 att starta fyra sprututbytesmottagningar i VGR.  NU-sjukvården var först ut och startade den 29 oktober 2018. Övriga mottagningar i VGR öppnade på Sahlgrenska universitetssjukhuset I Göteborg och på Skaraborgs sjukhus i  Skövde i december 2018. Den fjärde öppnar på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås 5 november 2019.

Fakta: NU-sjukvårdens sprututbytesmottagning

NU-sjukvårdens sprututbytesmottagning är placerad på infektionsmottagningen på NÄL i Trollhättan. Det finns ett tätt samarbete mellan infektionsverksamheten, psykiatrin och kvinnokliniken. På mottagningen finns bland annat möjlighet att träffa sjuksköterska, barnmorska, kurator och läkare.

Besöken till mottagningen är gratis utan krav på tidsbokning eller remiss. För närvarande är 54 patienter inskrivna, som gjort 326 besök. Fördelningen är 80 procent män, 20 procent kvinnor, med en medelålder av 37 år.

40 procent av patienterna kommer från Trollhättan, 20 procent från Uddevalla och Vänersborg och resten från övriga kommuner i området.

Kontaktuppgifter till VGR:s sprututbytesmottagningar

NU-sjukvården, Trollhättan

Skaraborgs sjukhus, Skövde

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset, Göteborg

Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Läs även: Allt fler söker sig till sprututbytesmottagningen i Skövde