Bil på Mats som sitter i sin soffa med en hund som ligger i hans knä.
Mats Holmberg fick sin prostatacancerdiagnos inom elva dagar från det att biopsiprovtagningen var gjord. På så sätt kunde även behandlingen komma igång snabbt. Foto: Sanna Ekstedt Larsson

Att behöva vänta på besked om ett cancerprov är psykologisk jobbigt. I Sverige finns ett mål att den som har gjort ett prostatacancerprov ska få svar inom 11 dagar men knappt var tionde man får svar så snabbt.

– Att få ett snabbt svar betyder allt. Jag hade blivit galen av att gå och vänta, säger Mats Holmberg som är en dem som fick snabbt besked.

Det var i mars i fjol som Mats Holmberg hade blivit erbjuden att delta i en studie vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Han blev i samband med det kallad att ta ett så kallat PSA-prov, ett blodprov vars resultat kan indikera att en person har prostatacancer.

– Jag tänkte först strunta i det men sedan tänkte ja att eh, jag åker väl och tar det där provet i alla fall.

Provet visade ett högt PSA-värde och efter det gick det snabbt. Mats blev kallad till biopsi och röntgen och fick snart besked om att han hade prostatacancer som dessutom hade spridit sig till skelettet.

– Efter det var det full rulle. Jag fick cellgifter och hormonsprutor. Redan efter att jag hade tagit första sprutan fick jag ett samtal från ansvarig läkare som berättade att mitt PSA-värde hade gått ner betydligt. Jag hade svarat bra på behandlingen och det var oerhört skönt att få veta det, säger Mats Holmberg.

Väntar i snitt 23 dagar

Enligt nationella riktlinjer för standardiserat vårdförlopp ska det gå max elva dagar från biopsiprovtagning till att en patient får besked om prostatacancerdiagnos. I fjol gällde detta bara för åtta procent av patienterna i Västra Götaland och för tio procent av patienterna i riket i stort. Väntetiden för patienter i Västra Götaland var i snitt 23 dagar.

– Det handlar till stor del om personalbrist, bland annat på biomedicinska analytiker och patologer som tar hand om och bedömer vävnadsproverna, säger Ola Bratt, professor i urologi vid Sahlgrenska.

Hur ser det ut för framtiden?

– Det ser tyvärr dystert ut. Bristen på personal inom patologin är svår att lösa på kort sikt, men om man tittar lite längre framåt i tiden kommer datoriserad analys att göra mycket av det arbete som människor gör i dag. Men nu pratar vi fem till tio år framåt, säger Ola Bratt.

Kontroll var sjätte månad

Mats Holmbergs värden är bra i dag. Metastaserna i kroppen har gått tillbaka och han går på kontroll var sjätte månad. Han poängterar flera gånger hur viktigt det var för honom att få sin diagnos snabbt och om vården i övrigt är han mest positiv.

– Jag är väldigt nöjd. Personalen på onkologen och urologen har varit sanslöst bra. Allt vad gäller behandling till att få raka och snabba besked. Det sjukvården missar är efter att man är färdigbehandlad, då lämnas man ut till sig själv och det blir en tomhet som är svår att hantera.

Hur ser du på framtiden?

– Jag är sjukskriven nu och går snart i pension. Sedan får vi se hur länge det håller. Mycket hänger på hur jag tränar och mår. Jag försöker ta hand om mig och tänka positivt, säger Mats Holmberg.

Text: Sanna Ekstedt Larsson
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Standardiserat vårdförlopp

En nationell satsning (beslutad av regeringen och SKL) som genomförts mellan 2015 och 2018 för att korta väntetiderna och skapa en mer jämlik och patientfokuserad cancervård över hela landet. Innebär att landsting och regioner ska ha infört standardiserade vård- och utredningsförlopp för alla diagnoser. Tidsgränserna är olika för de olika cancerdiagnoserna och utgår enbart från värdeskapande tid och inte från medicinska bedömningar.

För prostatacancer innebär det att det får gå max 11 dagar från utförd prostatabiopsi till besked om cancerdiagnos. I Västra Götaland gäller detta för åtta procent av patienterna.

Källa: 1177 VårdguidenRCC Väst

Väntetider sjukvårdsregioner 2018 (genomsnittliga dagar)
Norra 23
Stockholm – Gotland 17
Sydöstra 23
Södra 19
Uppsala-Örebro 22
Västra 21

 

Väntetider sjukhus i Västra Götaland (genomsnittliga dagar) (i urval)
Alingsås lasarett 15
Kungälvs sjukhus 41
Sahlgrenska universitetssjukhuset 27
Urologcentrum Borås 13,5
Södra Älvsborgs sjukhus Borås 22
Capio Lundby Närsjukhus 27
RIKET 21

Källa: Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Fakta: Prostatacancer

Är den vanligaste cancerformen hos män. Varje år diagnostiseras omkring 10 000 män med sjukdomen. Cirka hälften är över 70 år och sjukdomen är mycket ovanlig bland män under 50. Prostatacancer upptäcks oftast i ett tidigt botbart skede efter att mannen lämnat ett PSA-prov.

Behandlingsmetoderna för män med spridd, obotlig prostatacancer har förbättrats påtagligt de senaste fem åren. Bland annat på grund av flera nya läkemedel och tidiga avancerade behandlingsmetoder. Den relativa 5-årsöverlevnaden är drygt 90 procent.

Källa: RCC Väst, Cancerfonden

Läs även:
Organiserad testning för prostatacancer införs på försök