Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Ann-Charlotte Eliasson är årets chef i Västra Götalandsregionen. Foto: Simmon Okongo

Kortare väntetider och nöjda patienter – hon är årets chef

Kortare väntetider och nöjdare patienter blev resultatet när Smärtcentrum på Östra sjukhuset började jobba på ett nytt sätt. Nu får vårdenhetschef Ann-Charlotte Eliasson priset som årets chef i Västra Götalandsregionen (VGR).

På två år har Smärtcentrum på Östra sjukhuset, en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset, förbättrat sin förmåga att ta emot patienter inom vårdgarantin, från 27 procent till 97 procent. Väntetiderna har blivit kortare och patienterna är nöjdare. Bakom förändringsarbetet står vårdenhetschefen och undersköterskan Ann-Charlotte Eliasson och hennes medarbetare.

– Det är oerhört överraskande och självklart jätteroligt att få bli årets chef. Bara att bli nominerad är en stor ära och sen att vinna känns jättestort, säger Ann-Charlotte Eliasson.

Ann-Charlotte Eliasson har varit på Smärtcentrum större delen av sitt arbetsliv. Hon blev färdig undersköterska 1987 och efter två år på Kålltorps sjukhem och sedan en kirurgavdelning på Östra sjukhuset hamnade hon på smärtcentrum år 2000. 2010 blev hon sektionsledare och 2017 fick hon jobbet som vårdenhetschef.

– Jag stormtrivs på Smärtcentrum. Vi har utvecklats mycket genom åren och har väldigt roligt. Det är en otroligt bra arbetsgrupp, alla brinner för det här, har ett stort driv och vill framåt.

Medarbetarnas driv och engagemang är något som Ann-Charlotte Eliasson ständigt återkommer till. Och det förändringsarbete verksamheten gått igenom har de gjort tillsammans poängterar hon.

Verksamheten behövde förändras

Under åren har flera smärtenheter försvunnit vilket lett till att trycket på Smärtcentrum Östra sjukhuset ökat, med fler remisser och mer arbete. Men arbetssätten var oförändrade fram till för två år sedan. Då startade Ann-Charlotte Eliasson tillsammans med logistiker en kartläggning över hur verksamheten arbetade och hur den kunde förbättras.

Tillsammans har chefer och medarbetarna med hjälp av logistiker och verksamhetsutvecklare arbetat fram förbättringsområden som man sedan arbetade med kontinuerligt i olika arbetsgrupper. Vid gemensamma planeringsdagar skapades en ny struktur och en ny organisation som startade i augusti 2018.

–  Det har varit väldigt viktigt att medarbetarna har varit med från idé till beslut, vi har gjort det här tillsammans. Det är viktigt för arbetsprocessen och för att slutresultatet ska bli så bra som möjligt. För mig har det också varit viktigt att föra ut budskapet att arbetet verkligen ska leda till något, att det inte bara blir något på ett papper, säger Ann-Charlotte Eliasson.

Förändringsarbetet har lett till att verksamheten nu har tydligare strukturer kring patientens väg från remiss till avslut. Arbetsflödena har även dem förbättras där man bland annat har gjort vad som inom vården kallas workshifting, där vissa första bedömningar en så kallad probleminventering, görs av en sjuksköterska i stället för en läkare. Denna bedömning innebär att man samlar information om patienten som sedan ligger till grund för en helhetsbedömning i teamet.

Stora förbättringar

Resultaten i mars i år visar att 97 % av patienterna får hjälp inom vårdgarantin (90 dagar) jämfört med 27 % i augusti 2017. 97 % av patienterna är nöjda med bemötandet och 94 % känner sig delaktiga i sin vård.

– Det har blivit en stor skillnad och det är siffror som vi är väldigt stolta över, säger Ann-Charlotte Eliasson.

Fortsätter jobba som undersköterska

Även om Ann-Charlotte Eliasson numera är vårdenhetschef försöker hon fortfarande jobba som undersköterska en dag i veckan. Hon träffar patienter som får en ryggmärgselektrod mot sin smärta och programmerar behandlingen så att den ger så god smärtlindring som möjligt.

– Jag tror det är viktigt att ha kvar foten i den kliniska verksamheten. Arbetsuppgifterna som chef tar över mer och mer men jag vill gärna ha kvar en dag i veckan där jag jobbar kliniskt.

Du har varit i 19 år på en och samma avdelning. Vad är det som är intressant med smärta?

– Smärta är så komplext och varje patient har en unik upplevelse. Det gör att jobbet alltid är intressant. Patienter med smärta drabbas på flera olika sätt, sömnen påverkas, det är svårt att röra sig, det sociala livet påverkas, det påverkar självkänslan och relationer. Smärta ger många och svåra konsekvenser och man behöver jobba med många delar.

Vad kan ni göra?

– Smärta är svår att leva med och det finns inte alltid enkla lösningar. För oss handlar det om att lindra och försöka ge patienterna förhållningssätt och strategier som gör det möjligt att leva ett så aktiv och gott liv som möjligt trots att de har ont, säger Ann-Charlotte Eliasson.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Smärtcentrum Östra sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

29 medarbetare som är läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer, kurator, medicinska sekreterare, administratör, sektionschef och vårdenhetschef.

Tar emot 3000-3500 patientbesök varje år.

Smärtcentrum består av två team:

  • Akut smärtteam som hjälper inneliggande patienter inom SU. Handlar om patienter med akut smärta, cancerrelaterad smärta och avancerad postoperativ smärta.
  • Patienter med långvarig smärta remitteras från hela Västra Götalandsregionen men framför allt från primärvård och specialiserad sjukvård i Göteborgsområdet. Smärtcentrum handlägger även remisser från hela södra och västra Sverige

Länk till Smärtcentrum.

Fakta: Årets chef i VGR

Årets VGR-chef nomineras av de egna medarbetarna och överordnade chefer gemensamt. En jury går sedan igenom nomineringarna och regiondirektören fattar beslut om vinnaren. Prissumman är 20 000 kr som årets chef ska använda för sin egen utveckling.

Årets motivering: 

Med mod att testa nytt arbetar årets chef ständigt för att utveckla och förbättra verksamhet och arbetssätt tillsammans med medarbetarna. Väntetiderna har blivit kortare, patienterna nöjdare och tillgängligheten har tredubblats. Årets chef har skapat enhetlighet och sammanhang på arbetsplatsen. Hon är lyhörd för andras idéer och har ett tillitsbaserat, närvarande ledarskap – alltid mån om att utveckla relationen med medarbetarna.