Ett paket penicillin och biträdande smittskyddsläkare Peter Ulleryd.
Penicillin är den typ av antibiotika som sjukvården i första hand ska välja till patienter som kommer in till sjukhus med lunginflammation, säger biträdande smittskyddsläkare Peter Ulleryd.

Mer än hälften av de patienter som kommer in till sjukhus i Västra Götalandsregionen (VGR) med lunginflammation får inte rätt antibiotika. Andelen patienter som får rätt sort varierar också mellan sjukhusen.

– Det är inte rimligt att patienter med lunginflammation får olika behandling om det inte grundas på medicinska skäl. Speciellt som det finns tydliga regionala riktlinjer för behandling av samhällsförvärvad lunginflammation, säger biträdande smittskyddsläkare Peter Ulleryd.

Lunginflammation är den vanligaste infektionsorsaken till inläggning på sjukhus.

I VGR ska minst 55 procent av de patienter som kommer in till sjukhus med lunginflammation få penicillin som första behandling. I dagsläget är det i genomsnitt 40 procent som får penicillin.

Penicillin

Penicillin är en grupp av antibiotika som angriper just den bakterie som orsakar lunginflammationen. Annan antibiotika som har ett bredare spektrum kan även slå ut andra bakterier vilket ökar risken för antibiotikaresistens.

På vårdcentralerna i VGR har man lyckats minska antalet antibiotikarecept med över en tredjedel sedan 2012 genom att inte skriva ut antibiotika i onödan. Nu är det alltså dags att förbättra situationen även på sjukhusen.

Rätt antibiotika

Som en del i arbetet finns ett regionövergripande team som ska förbättra vården av patienter med lunginflammation. Teamet, med representanter från sjukhusen och olika professioner, arbetar för att gemensamt öka kvaliteten i bedömning, diagnostik, omhändertagande och behandling av patienterna.

– Den största utmaningen för sjukhusen är att ge rätt antibiotika till de patienter som verkligen behöver antibiotika – med bäst effekt, minst biverkningar och minst resistensdrivande egenskaper, förklarar Anders Lundqvist, ordförande i det regionala teamet.

Vad kan man själv göra för att förebygga lunginflammation?

– För de som löper ökad risk att bli allvarligt sjuka är det viktigt att vaccinera sig mot influensa. Lunginflammation är en vanlig komplikation till influensa, säger Peter Ulleryd.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se


Västra Götalandsregionens sjukhus behandlar patienter med lunginflammation olika. Diagrammet visar hur stor andel av alla patienter som kommit in till sjukhusen med lunginflammation som fått behandling med penicillin. Bild: Smittskydd västra Götaland.
Västra Götalandsregionens sjukhus behandlar patienter med lunginflammation olika. Diagrammet visar hur stor andel av alla patienter som kommit in till sjukhusen med lunginflammation som fått behandling med penicillin. Bild: Strama Västra Götaland.

Fakta:

Penicillin är en grupp av antibiotika härledd från mögelsläktet Penicillium.
Penicilliner är den typ av antibiotika som används mest. I gruppen ingår flera olika verksamma ämnen. Den vanligaste är penicillin V, som också kallas fenoximetylpenicillin. Penicillin V har ett smalt spektrum, vilket innebär att det har effekt på ett fåtal bakteriesorter. Penicillin V används i första hand vid till exempel halsflussbihåleinflammationöroninflammationlunginflammation och borrelia.

Att en infektion är samhällsförvärvad betyder att den uppstått utan samband med vård eller behandling.

Läs mer om antibiotika på 1177 Vårdguiden

Regional medicinsk riktlinje samhällsförvärvad pneumoni vuxna

Skydda antibiotikan

Influensavaccination